Samenwerking voor verdere uitbreiding Thuisarts.nl

27 maart 2024
Woman after car accident suffering at home
Eerstelijn
Nieuws

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Federatie Medisch Specialisten en Patiëntenfederatie Nederland gaan intensiever samenwerken om Thuisarts.nl, de website die alle Nederlanders betrouwbare informatie biedt over ziekte en gezondheid, verder te professionaliseren en uit te breiden. Zo moet Thuisarts.nl een duurzame plek in het zorgstelsel krijgen.

Thuisarts.nl wordt meer dan 80 miljoen keer per jaar geraadpleegd. Het platform is in 2012 ontstaan op initiatief van het NHG. In de beginjaren bevatte het alleen informatie vanuit de huisartsenzorg, maar in de jaren daarna is de website uitgegroeid tot een platform met een belangrijke publieke functie, met informatie vanuit verschillende domeinen in de zorg. In de komende jaren wordt de informatie op Thuisarts.nl nog verder uitgebreid.

‘Of het nu gaat om vragen over koorts, een bloedneus, somberheid, hartfalen, preventie of een verwijzing, Thuisarts.nl geeft op basis van medische richtlijnen antwoorden en concrete suggesties op gezondheidsvragen. Het platform fungeert daarmee als digitale poortwachter in de Nederlandse gezondheidszorg en draagt bij aan passende zorg. Met Thuisarts.nl willen we de druk op de zorg verminderen, de zelfredzaamheid van burgers en patiënten bevorderen, het proces van samen beslissen versterken en (grotere) gezondheidsproblemen voorkomen’, aldus Swanet Woldhuis, die door de drie organisaties is benoemd als directeur van Thuisarts.nl.

Zoveel mogelijk doelgroepen bereiken

Een van de doelstellingen voor de komende tijd is het bereiken van zoveel mogelijk doelgroepen en daarbij aansluiten bij de manieren waarop mensen naar informatie zoeken. Denk aan jongeren, die over het algemeen minder gebruik maken van traditionele media, of mensen die moeite hebben met lezen en schrijven.

Arthur Schellekens, directeur-bestuurder Patiëntenfederatie Nederland: ‘Patiënten willen graag bijdragen aan het toekomstbestendig maken van de zorg. Maar daar hebben ze wel concrete en betrouwbare handvatten voor nodig. Zeker door groeiende online desinformatie neemt het belang van Thuisarts.nl alleen maar toe.’ De samenwerkingsafspraken die de partijen hebben opgesteld, maken het mogelijk om de rol van Thuisarts.nl in de zorg de komende jaren te versterken.

Eenduidige patiënteninformatie voor iedereen

Thuisarts.nl ondersteunt de verschillende stappen in het zorgproces. Bijvoorbeeld bij de vraag of een bezoek aan de huisarts nodig is. ‘Zo worden patiënten die hulp nodig hebben sneller en beter geholpen en ontlasten we de huisarts waar mogelijk’, aldus Eric Scheppink, bestuurder van het NHG. Ook voor de ziekenhuizen voegt Thuisarts.nl waarde toe. De drie partijen willen met Thuisarts.nl komen tot eenduidige patiënteninformatie voor iedereen. Selma Tromp, bestuurslid Federatie Medisch Specialisten: ‘Op dit moment ontwikkelt bijna elk ziekenhuis eigen patiënteninformatie. Dat kost tijd en geld en patiënten ontvangen niet overal dezelfde informatie. Door alle patiënteninformatie te koppelen aan Thuisarts.nl kunnen we komen tot één centrale en betrouwbare bron.’

Het Amsterdamse ziekenhuis OLVG toont al sinds 2022 informatie van Thuisarts.nl op zijn website. De informatie van Thuisarts.nl moet de patiënten van het OLVG informeren over een deel van de aandoeningen en behandelingen waarvoor zij naar het ziekenhuis komen. Door de samenwerking met Thuisarts.nl komt de informatie altijd overeen met de laatste update van een wetenschappelijke richtlijn. Bovendien is het voor patiënten prettig als informatie over een aandoening hetzelfde is bij de huisarts als bij de specialist in het ziekenhuis.