Santeon verbetert IC-zorg met slimme software

6 april 2022
Santeon-IC
Tweedelijn
Nieuws

Minder ligdagen en het reduceren van heropnames op de Intensive Care is door de toenemende werkdruk en personeelstekorten voor steeds meer ziekenhuizen een belangrijk speerpunt geworden. Dat geldt ook voor de samenwerkende Santeon ziekenhuizen. Om de zorgprofessionals daarbij te ondersteunen heeft Santeon besloten de beslissingsondersteunende software van Pacmed Critical te gaan gebruiken, en in de komende jaren verder uit te breiden.

De afgelopen twee jaar, tijdens de COVID-19 pandemie, is het steeds duidelijker geworden dat er een oplossing moet komen voor het chronische en groeiende tekort aan IC-capaciteit. Opschalen van IC-capaciteit is niet voldoende. Als er één ding is die de pandemie ons geleerd heeft, is dat de IC-zorg voor vitaal bedreigde patiënten slimmer en efficiënter ingericht moet worden. Zonder dat daarbij de kwaliteit van de IC-zorg uit het oog verloren wordt.

Betere en efficiëntere IC-zorg

De software oplossing die Santeon gekozen heeft voor het verlagen van de werkdruk op de IC wordt gecombineerd met het verder verbeteren van de opleiding van het IC-personeel en het nog beter inrichten van de IC-zorg. Die combinatie moet de spil worden voor het oplossen van de huidige problematiek omtrent IC-capaciteit en de uitdagingen in de toekomst. Voordat de slimme software van Pacmed Critical in de praktijk ingezet wordt, wordt eerst de medische data van tienduizenden patiënten gebruikt. Uiteraard alleen van patiënten die daar toestemming voor geven.

Het primaire doel is om efficiëntere en persoonlijkere zorg te leveren en daarmee waarde voor de patiënt toe te voegen. De balans tussen benodigde IC-zorg en beschikbare capaciteit wordt daarmee toekomstbestendiger. Dit wordt onder andere gerealiseerd doordat de software ondersteunt bij de keuze om IC-patiënten op het juiste moment naar een afdeling over te plaatsen gericht op verder herstel. Het model, ontwikkeld met het VUmc, is hiertoe in staat doordat zij van duizenden opnames heeft geleerd welke combinatie van kenmerken maakt of een patiënt een risico op heropname of overlijden heeft.

Om de kwaliteit van de slimme software te toetsen aan de hoogste standaarden gebruiken de Santeon ziekenhuizen de onlangs ontwikkelde leidraad voor kwalitatieve diagnostische en prognostische toepassingen van AI in de zorg van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

“Als Santeon willen we een versneller van vernieuwing zijn. Ook op de IC is innoveren, en daarmee de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg verbeteren, belangrijker dan ooit. Hier zetten we ons als zeven ziekenhuizen samen voor in, en dat in samenwerking met Pacmed en zorgverzekeraars doen is van grote waarde”, aldus Pieter de Bey, directeur van Santeon.

Pacmed Critical

‘Pacmed Critical’ is beslissingsondersteunende software die ervoor moet zorgen dat patiënten eerder en gezonder de IC verlaten. De eerste versie van de software toont intensivisten het risico op heropname en mortaliteit, als de patiënt op dat moment zou worden ontslagen. De software maakt gebruik van data die standaard op de IC wordt verzameld, zoals diagnose, benodigde medicatie en vitale parameters. De software heeft, afhankelijk van de ambities van het ziekenhuis en de wijze van gebruik, zowel invloed op het percentage heropnames als de gemiddelde ligduur.

De samenwerking met Pacmed Critical wordt opgestart met het Maasstad Ziekenhuis, OLVG en het St. Antonius Ziekenhuis. In een latere fase zullen de overige Santeon ziekenhuizen aanhaken.

Ondersteuning zorgverzekeraars

De samenwerking wordt ondersteund door zorgverzekeraars CZ en Zilveren Kruis, die het belang van inzet van schaalbare, datagedreven technologie onderschrijven. Op dit moment is het financieel gezien vaak niet in het belang van ziekenhuizen en leveranciers om technologie te ontwikkelen en in te zetten ten gunste van patiënt en de Nederlandse belasting- en premiebetaler.

Een belangrijk onderdeel van de samenwerking tussen Santeon, Pacmed en de verzekeraars is om tot duurzame afspraken te komen over het verdienmodel, de prijsbepaling en co- creatie van data gedreven technologie, zodat innovatie daadwerkelijk leidt tot het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg.