SAZ, Philips starten connected care samenwerking

5 februari 2021
Philips_Wearable_Biosensor-ALI-global
Samenwerking
Nieuws

De Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) en Philips gaan minimaal de komende vijf jaar samenwerken op het gebied van connected care. De strategische samenwerking betreft monitoring, observatie en zelfmanagement van patiënten binnen én buiten het ziekenhuis. De regionale ziekenhuizen binnen de SAZ willen de instroom, doorstroom en uitstroom van patiënten verbeteren en zo kwaliteits- en efficiëntieverbeteringen realiseren. Eind 2019 begon al een studie naar een mogelijke 'çonnected care’- samenwerking.

“De SAZ bundelt de krachten van 28 regionale ziekenhuizen die samen de beweging maken van ziekenhuis naar gezondheidsorganisatie,” stelt Bert Kleinlugtenbeld, voorzitter van de SAZ in een toelichting. “Hierbij is het de kracht van de SAZ dat we gezamenlijk optrekken en van elkaar leren. Volgens onze strategische koers gaan we – waar dat kan – de zorg naar het huis van de patiënt verplaatsen. Naast verplaatsen van zorg zien we ook een belangrijke rol voor preventie, of anders geformuleerd het voorkomen van zorg. Het gemak voor de patiënt én de zorgverlener staat voor ons centraal." Via Philips wordt hiervoor gebruik gemaakt van de nieuwste technologische innovaties op het gebied van patiëntmonitoring, waarmee we ook de samenwerking in de regio rondom de patiënt versterken.

Herkennen vroegtijdige verslechtering

Dit jaar starten zo’n 10 SAZ ziekenhuizen met de samenwerking. Een aantal van hen gaat binnen de muren van het ziekenhuis patiënten monitoren om vroegtijdige verslechtering op de verpleegafdelingen te signaleren met behulp van Philips IntelliVue Guardian Solution. Het Bravis ziekenhuis (Noord-Brabant) heeft hier al ervaring mee opgedaan.

Het Bravis gebruikt ook de biosensor, ook wel slimme pleister genoemd. Verslechtering van de patiënt komt eerder aan het licht als signalen op tijd herkend en geanalyseerd worden met de biosensor en Guardian Solution. Zo kan een patiënt sneller doorstromen van de IC naar de verpleegafdeling omdat monitoring beter op elkaar aansluit. Ook kan een patiënt eerder van de afdeling naar een VVT-instelling of naar huis, omdat heropnames worden voorkomen. Hier hebben veel patiënten baat bij. Verder wordt de tijd die verpleegkundigen besteden aan administratie kleiner, door de automatische koppeling tussen de biosensor, de Guardian-software en het Chipsoft EPD.

Thuismonitoring, zelfmanagement

Een aantal andere ziekenhuizen begint met thuismonitoring en zelfmanagement door patiënten. Philips en het IJsselland Ziekenhuis werken al samen aan thuismonitoring voor patiënten met hartfalen en COPD. Hartfalen patiënten meten thuis hun bloeddruk en gewicht. In het ziekenhuis houden hartfalenverpleegkundigen deze gegevens in de gaten. Daarnaast ontvangen patiënten extra informatie en tips over hoe zij met hun aandoening kunnen omgaan. Het doel is onder meer het voorkomen van heropnames en het vergroten van de betrokkenheid van patiënten.

In het Philips Engage platform kunnen patiënt en zorgverleners samenwerken aan de behandeling. Meerdere zorgverleners kunnen aangesloten worden op het platform, niet alleen de huisarts of specialist, maar ook een mantelzorger.

Juiste zorg juist plek

“We kijken ernaar uit om samen met de SAZ-ziekenhuizen verder te werken aan de juiste zorg op de juiste plek,” zegt Léon Kempeneers, General Manager Health Systems Philips Benelux. “Door de samenwerking met de SAZ kunnen onze connected care-oplossingen makkelijker opgeschaald worden binnen Nederland in de regionale ziekenhuizen. Ons doel is om de zorg te verbeteren door de patiënten en zorgverleners te ontzorgen met technologie. Daarnaast willen we de uitkomsten van zorg verbeteren en de druk op het personeel verminderen. Dit gaan we doen door het eerder signaleren van verslechteringen bij patiënten en het verminderen van heropnames.”

Zowel Philips als de SAZ hebben ervaring met samenwerking voor het verbeteren van de zorg. In 2017 richtten de 28 ziekenhuizen van de SAZ samen het bedrijf BeterDichtbij op. De inmiddels verzelfstandigde dienst is al in gebruik bij 35 ziekenhuizen in Nederland. Vanuit de strategische samenwerking met de SAZ wordt een koppeling gerealiseerd tussen BeterDichtbij en het Engage platform.

Onderzoek naar samenwerking

SAZ en Philips kondigden eind 2019 aan te onderzoeken of en hoe ze samen kunnen werken aan de gezamenlijke missie met als doel het realiseren van kwaliteits- en efficiëntieverbeteringen in de zorg. De samenwerking zou vorm moeten krijgen op het gebied van connected care: het bewaken, monitoren, observeren en zelf-management van patiënten over de gehele zorgketen.

SAZ publiceerde in 2019 een nieuwe strategische koers. Centraal daarin staat het streven naar oplossingen die de zorg, waar dat kan, zoveel mogelijk naar de thuissituatie verplaatst. Daarbij speelt preventie – het voorkomen van zorg – een belangrijke rol. SAZ en Philips besloten daarop hun krachten te bundelen om de instroom, doorstroom en uitstroom van patiënten te kunnen verbeteren en te zorgen voor een verbetering van de kwaliteit en efficiëntie van de zorg.