Search
Close this search box.
Search

‘Scandinavië verder met zorgtechnologie dan Nederland’

Nederland is op het gebied van technologie een stuk minder ver gevorderd dan de Scandinavische landen. Zeker ook wat betreft de mogelijkheden voor burgers om van hun eigen gegevens gebruik te kunnen maken. Zo zijn in Zweden en Denemarken de persoonlijke gezondheidsdossiers voor burgers beschikbaar. Dit blijkt uit onderzoek door Vilans.

De Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil lessen leren vanuit Scandinavische landen over zorgtaken en langdurige zorg. De onderzoekers van Vilans hebben hieraan invulling gegeven door de genoemde landen met elkaar te vergelijken op kenmerken als bekostiging, technologie, regeldruk, mantelzorg en cliëntondersteuning.

Voorop staat volgens de onderzoekers dat Nederland en Scandinavië (Denemarken, Zweden, Finland en Noorwegen) in veel opzichten op elkaar lijken. er zijn goede sociale voorzieningen en er is solidariteit met kwetsbare mensen in de samenleving en de zorg is van een hoog niveau. Het gevolg is dat de collectieve lasten voor onder andere zorg hoog zijn in internationaal perspectief. Echter, in Nederland zijn de kosten specifiek voor zorg nog hoger, terwijl de vergrijzing minder ver is. In de toekomst zullen kostenontwikkeling van Nederland die van de Scandinavische landen verregaand overstijgen, verwachten de onderzoekers


‘Scandinavië voert expliciet beleid’

Volgens de onderzoekers lopen Scandinavische landen voorop met het gebruik van technologie in de zorg. Dit is deels te verklaren vanuit geografische aspecten: hoewel de schaalgrootte van gemeenten in Scandinavië vergelijkbaar is met die in Nederland, zijn er zeer grote verschillen in omvang en is de bevolkingsdichtheid in met name Finland, Noorwegen en Zweden vaak gering. Dat maakt de inzet van technologie noodzakelijk.

“De Scandinavische landen voeren expliciet beleid om ontwikkeling en toepassing van technologie en informatisering van dienstverlening te stimuleren. Doelen daarbij zijn kostenbeheersing, gelijke toegang van doelgroepen in de diverse regio’s en bevolkingsgroepen, arbeidsbesparing en kwaliteitsverbetering.”, stellen de onderzoekers.

Denemarken

Denemarken bijvoorbeeld kent een verregaande digitalisering, elektronische communicatie tussen zorgaanbieders, burgers en het systematische gebruik van data en gedigitaliseerde procedures. Burgers beheren hun eigen elektronische patiëntendossiers voor alle zorgfunctionaliteiten. Ook bestaan er online informatievoorzieningen. De Deense digitaliseringsstrategie is erop gericht een coherent en betrouwbaar gezondheidsnetwerk voor alle Denen te realiseren.

Zweden

De Zweedse overheid heeft zich tot doel gesteld om in 2025 de beste in de wereld te zijn op het gebied van digitalisering en e-health. Zij ziet technologie en e-health als hulpmiddelen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven. Verschillende innovaties dragen hiertoe bij, net als aan het verminderen van ziekenhuisopnames. Er is echter fragmentatie door het gebruik van verschillende systemen Gegevensuitwisseling is daardoor niet altijd optimaal is. Sinds 2017 hebben alle Zweden inmiddels wel toegang tot hun gezondheidsdossier.

Noorwegen

In Noorwegen is in 2016 is een nationale strategie voor gezondheidsinformatietechnologie ontwikkeld. Iedere inwoner heeft een uniek persoonlijk identificatienummer, dat gebruikt wordt in de eerstelijnszorg en voor de medische dossiers van ziekenhuizen. Niettemin zijn er nog aanzienlijke tekortkomingen, zoals onvoldoende digitaal toegang tot de eigen gegevens voor patiënten, te weinig standaardisering en te weinig gegevens voor kwaliteitsverbetering.

Martijn Kregting

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
GIDH
Global Initiative on Digital Health (GIDH) officieel van start
Oncologienetwerk
Nieuw oncologienetwerk Noord- en Oost-Nederland
Verbeterprogramma ouderenzorg
Samenwerking centraal in verbeterprogramma Samen Beter
eiwitten
Menselijke eiwitten herkennen met nieuwe techniek
Digitale proeftuin
Digitale proeftuin maakt wegwijs in nieuw UZI-stelsel
challenge
Digivaardig in de zorg komt weer met Digifit challenge
Veertien IZA-partners hebben Digizo.nu opgericht om te helpen bij het opschalen van bewezen zorginnovaties.
Digizo.nu helpt bewezen innovaties opschalen
Robotchirurgie
Robotchirurgie in de ruimte
authenticatie
Stapsgewijs leren in pilot ZORG-ID Smart
revalidatiezorg epd
Nieuw EPD voor de revalidatiezorg
Volg jij ons al?