SectorplanPlus subsidie van VWS voor opleidingsprojecten

ma 14 augustus 2023 - 15:55
Stethoscope and keyboard with coins and money concept
Financiën
Nieuws

Ook dit studiejaar stelt het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) een SectorplanPlus subsidie beschikbaar voor een extra impuls aan opleidingsprojecten. Het gaat hierbij om projecten die betrekking hebben op nieuwe instroom, opscholing binnen de organisatie via de beroepskwalificerende scholing, opleidingen tot praktijk-/werkbegeleiders en het behoud van medewerkers in de sector zorg en welzijn.

Vanaf 1 augustus is het portal voor het aanvragen van subsidie uit SectorplanPlus-TAZ 2023-2024 voor komend studiejaar geopend. Het indienen van een aanvraag in deze subsidieronde kan tot en met zondag 20 augustus 2023. Na het doen van de aanvraag is er tot en met 30 september 2023 nog de mogelijkheid om de aanvraag verder te onderbouwen.

SectorplanPlus

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het ministerie van VWS voor werkgevers in de sector zorg en welzijn. Deze subsidie is aan te vragen voor drie soorten opleidingsactiviteiten: 

  • BBL en derde leerweg trajecten;
  • Hbo duaal, deeltijd en associate degree;
  • Trajecten voor kortere (3-128 uur) of langere trainingen en ontwikkelingsactiviteiten (boven 128 uur).

De arbeidsorganisatie of zorginstelling hoeft niet aangesloten te zijn bij een regionale werkgeversorganisatie. Het SectorplanPlus is toegankelijk voor zowel leden als niet-leden van regionale werkgeversorganisaties van de bij RegioPlus aangesloten organisatie.

SectorplanPlus is bedoeld voor arbeidsorganisaties die actief zijn in de sector Zorg- en Welzijn. De activiteiten die geheel of gedeeltelijk worden bekostigd vis de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Jeugdwet, of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG) komen in aanmerking. De subsidiabele periode loopt van 21 augustus 2023 tot en met 31 augustus 2024. 

Subsidie moet stimuleren

De subsidie moet ertoe bijdragen dat meer mensen zich gaan inzetten in zorg & welzijn. Dat geldt ook voor vrijwilligers. Zo hebben tijdens de coronacrisis zich duizenden nieuwe vrijwilligers gemeld om zorgorganisaties te ondersteunen. Bestaande vrijwilligers bleken bovendien bereid zich vaker en onder moeilijkere omstandigheden in te zetten. Mede dankzij de subsidie van SectorplanPlus konden zij zich kosteloos en online verder bekwamen.

Informatiesessie

Op 31 juli 2023 heeft er een informatiesessie plaatsgevonden over het SectorplanPlus -TAZ 2023-2024 en de verlenging van SectorplanPlus 2022-2023. Deze sessie is opgenomen en is nu samen met de bijbehorende documentatie beschikbaar. 

In een overzicht van SectorplanPlus staan de meest gestelde vragen. Daarin onder meer antwoorden op vragen over: de subsidieaanvraag, projectadministratie, beoordeling en de op te voeren documenten.