SERMO onthult ’s werelds grootste rating tool voor medicatie

19 mei 2017
Nieuws

SERMO, het grootste sociale netwerk voor artsen met 650.000 leden wereldwijd, heeft een nieuw tool gelanceerd waarmee medicijnen kunnen worden gerievewed door gediplomeerde artsen. In de bèta release ontving de tool genaamd Drug Ratings al zo’n kwart miljoen beoordelingen en meer dan 20.000 comments. Daarmee wordt Drug Ratings in snel tempo ’s werelds grootste database voor feedback van artsen.

Drug Ratings biedt artsen een ondersteunende tool waarmee zij hun ervaringen op het gebied van onder meer de doeltreffendheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van medicatie met elkaar kunnen delen. De tool is redelijk uniek in zijn soort. Doorgaans worden medicijnen door patiënten beoordeeld via een groot aantal beschikbare fora, maar tot dusver bestond er geen beoordelingsite voor alleen artsen.

Met de tool moet ook de transparantie ten aanzien van medicatie worden vergroot en behandelingen efficiënter worden gemaakt op basis van crowd sourced informatie. Zodoende zou Drug Ratings tot de dagelijkse routine van elke arts moeten behoren. Het succes van Drug Ratings, dus nog in bèta, werd door SERMO zelf onderzocht onder 4.500 leden. Bijna driekwart van de deelnemers is van mening dat het delen van ervaringen met medicijnen leidt tot een betere keuze bij het uitschrijven van een recept.

Grote behoefte aan veldkennis

Een ruime meerderheid van de artsen (83%) geeft aan dat feedback van andere artsen de perceptie van bepaalde medicijnen heeft beïnvloed en ruim de helft (52%) zegt op voorhand niet alle benodigde informatie voorhanden te hebben bij het voorschrijven van medicatie. 80 procent zegt meer te vetrouwen op de real-time feedback van een grote groep artsen dan op de expertise van slechts een beperkt aantal opniemakers of academici. Opvallend is dat 91 procent van de artsen denkt dat farmaceutische bedrijven om marketingredenen in sommige gevallen niet alle informatie verstrekken om hun producten in een beter daglicht te stellen.

SERMO werd opgericht in 2005. In 2007 haalde het sociale netwerk 26,7 miljoen dollar op en in 2011 volgde een kapitaalinjectie van 3,5 miljoen dollar. In 2012 werd het netwerk gekocht door het farmaceutische onderzoeksbureau WorldOne dat er de naam SERMO aan gaf. SERMO is gratis voor leden, maar het businessmodel is gestoeld op de verkoop van advertenties en betaalde polls onder artsen via SERMO Intelligence.