Slim zorgpakket voor senioren Jane gelanceerd in Nederland

20 oktober 2020
Jane-Gebruikers
AI
Nieuws

Jane is een slim zorgpakket uit België dat nu ook in Nederland beschikbaar komt. Het pakket bestaat uit de plaatsing van discrete sensoren in huis, gecombineerd met een AI-algoritme. Zo kunnen ouderen langer zorgeloos thuis blijven wonen. Doordat de cliënten op afstand gemonitord worden draagt Jane ook bij aan het verlichten van de werkdruk van het zorgpersoneel in verzorgingstehuizen.

Tijdens de coronacrisis gingen veel verzorgingstehuizen 'op slot' om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Dat had niet alleen gevolgen voor het bezoek, maar ook de zorg en controle van bewoners. Daardoor werd de roep om e-health toepassingen, zoals het op afstand kunnen monitoren van de bewoners maar ook om met ze in contact te kunnen blijven via beeldbellen, steeds luider. Jane is een slim zorgpakket dat op die behoefte inspeelt.

Een bijkomend voordeel van de versnelde uitrol van beeldbellen en andere zorg-op-afstand oplossingen is dat veel senioren geleerd hebben om met moderne 'gadgets' als smartphones en iPads om te gaan. Uit een online Belgisch onderzoek waar bijna 1000 senioren aan deelnamen, blijkt dat 86 procent nadenkt over digitale oplossingen en diensten die hen kunnen helpen om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Hetzelfde onderzoek laat ook zien dat bijna driekwart van de senioren (72%) nu geregeld WhatsApp, Messenger of andere chat-diensten gebruikt. Een bijzondere ontwikkeling. Enkele maanden geleden stelde een ander onderzoek nog dat veel ouderen juist meer moeite hebben met het bijhouden van de technologische ontwikkelingen.

Slim zorgpakket met AI

Jane is een slim zorgpakket dat door middel van sensoren ouderen in staat stelt langer veilig thuis te blijven wonen. De sensoren registreren de bewegingen van de senioren. Met behulp van een AI-algoritme worden in de loop van de tijd de vaste bewegingspatronen van de cliënt vastgelegd. Wanneer er vervolgens een afwijking gesignaleerd wordt, dan ontvangt de mantelzorger of het zorgpersoneel van de thuiszorg een melding zodat ze actie kunnen ondernemen.

"Iedereen kent de alarmknoppen die oma of opa om de pols of hals dragen, en ook in het Jane-pakket zal je die nog terugvinden. Wij gaan echter nog een stap verder, precies omdat we weten dat heel wat senioren die alarmknoppen niet graag dragen, simpelweg vergeten om ze om te doen of na een incident niet meer kunnen indrukken. Jane ondervangt dit probleem", aldus Christophe Moortgat, CEO van Jane.

Voor de installatie van Jane zijn geen speciale infrastructurele aanpassingen nodig, alleen een werkende internetverbinding. Het kan zowel in verzorgingstehuizen als bij cliënten thuis ingezet worden.

Monitoring en privacy

De monitoring op afstand van de sensordata verloopt via de app en/of een dashboard. De privacy van de cliënt wordt ten alle tijden gewaarborgd. De sensoren registreren alleen bewegingen, zónder beeld en geluid. Alle data wordt bovendien geëncrypteerd verstuurd naar het systeem.

"De afgelopen maanden hebben we - sinds onze "soft launch" in december 2019 - bij onze gebruikers volop versleutelde en dus anonieme data verzameld en verwerkt. Die hebben ons geholpen om ons algoritme te helemaal te optimaliseren. Bovendien werken we met de meest recente technologieën die bijzonder veilig zijn, in orde met de privacywetgeving en naadloos werken. We durven dan ook stellen dat onze AI helemaal future proof is en klaar is om woontechnologie-oplossingen en zorgkwaliteit naar een hoger niveau te tillen", aldus Moortgat.