Slimme sensoren: een wereld te winnen

6 juli 2017
Nieuws

Het Internet of Things heeft bij consumenten en zakelijke gebruikers via een groeiend aantal applicaties slimme sensoren van waarde voorzien. Volgens een nieuw rapport van Frost & Sullivan zal de waarde van de markt voor slimme sensoren in 2019 een slordige 162 miljard dollar waard zijn, waarbij industriële toepassingen en smart cities de leiding zullen nemen. Ook e-health draagt zijn steentje bij.

De markt voor slimme sensoren groeit in hard tempo als gevolg van de evolutie van draadloze technologieën en innovatieve toepassingen. De healthcare-markt is sinds enkele jaren het terrein van wearables, al zijn het tot dusver fitness- en activity trackers die hun weg naar de consument vonden. Van echte, medisch gevalideerde applicaties was nog nauwelijks sprake.

Maar daar is de afgelopen tijd verandering in gekomen. Door de vooruitgang op het gebied van micro-elektronica, telecommunicatie, data analyse en productietechnieken zijn nieuwe mogelijkheden geopend voor het gebruik van slimme sensoren in de digitale gezondheidszorg. Momenteel vindt een revolutie plaats op het gebied van draagdbare medische devices waarin grote namen als Google, Apple en Samsung naar voren komen. Maar ook startups mengen zich in de strijd. 

Beter geïnformeerd

Echter, het gebruik van dergelijke apparaten vereist veelal een set aan technische vaardigheden om oplossingen volledig tot hun recht te laten komen. Zo zijn deze vaak gevoelig voor haperende netwerkverbindingen, gaan gebruikers niet op de juiste manier met applicaties om, of is er bij hen onvoldoende medische kennis aanwezig om data op correcte wijze te kunnen interpreteren.

Kortom, het gebruik ervan is allesbehalve vanzelfsprekend. In dat opzicht valt er veel te zeggen voor geautomatiseerde, slimme sensoren die worden verwerkt in ‘persoonlijke’ devices die met elkaar in verbinding staan. Deze devices wisselen routinematig data uit, op basis waarvan patronen worden geanalyseerd. Vervolgens kunnen aanbevelingen worden gedaan op het gebied van lifestyle of healtcare. Ook kunnen medische professionals worden ingeschakeld in geval van nood. 

Efficiënter bezoek

Slimme sensoren zorgen tegelijkertijd voor een efficiënter bezoek aan de huisarts. Doorgaans duurt een consult slechts enkele minuten. Deze korte tijd kan beter worden benut wanneer de huisarts al op de hoogte is van de actuele gezondheidssituatie van de patiënt. Denk aan relevante informatie met betrekking tot de levensstijl, de eet- en drinkgewoonten, het slaapritme of medicatietrouw.

Met andere woorden, door het gebruik van slimme sensoren krijgen huisartsen de beschikking over grote hoeveelheden data die ervoor zorgen dat de huisarts beter geïnformeerd beslissingen kan nemen. De uitdaging is hierbij wel dat huisartsen in staat moeten zijn om te werken met vaak complexe technologische oplossingen die dit mogelijk maken.

Dat betekent onder meer dat de gezondheidszorg nauwer moet gaan samenwerken met de technologiesector om oplossingen te ontwikkelen en te begrijpen, terwijl er eveneens oog moet blijven voor complexe zorgsystemen en, uiteraard, de patiënt. 

Bouwen aan awareness

Los van alle veelbelovende, high-end oplossingen, waarbij bijvoorbeeld AI al een grote rol speelt, is het momenteel vooral zaak om slimme sensoren de huiskamer in te krijgen. Een belangrijke voorwaarde voor succes is de integratie van slimme sensoren en de apparaten die hen dragen in de consumer lifestyle.

Daar wordt al werk van gemaakt, getuige bijvoorbeeld de 10 miljoen dollar die de home awareness start-up Notion ontving tijdens een recente investeringsronde. Notion stelt zich ten doel de gebruiksvriendelijkheid van smart home-oplossingen te verhogen en de kosten ervan te verlagen waarmee de adoptie ervan moet stijgen.

Het bedrijf biedt een eenvoudig te installeren pakket van sensoren verpakt in één apparaat. Elke sensor is identiek en multifunctioneel, wat betekent dat huiseigenaren deze op verschillende plekken in huis kunnen plaatsen, afhankelijk van wat zij willen controleren. De oplossing werkt met push-notificaties waarvan er bij Notion inmiddels meer dan vier miljoen zijn verzonden. 

Slimme kleding

Het begrip wearable roept de gedachte op aan een smart watch, maar slimme kleding is volop in ontwikkeling en vindt haar weg vanuit de sportwereld naar de medische wereld. Volgens verschillende marktkenners zal slimme kleding over niet al te lange tijd zijn geïntegreerd in het bredere wearables-portfolio. Slimme kleren, waarbij sensoren in de kledingstof zijn verweven, zullen naar verwachting op termijn zeer waardevolle en relevante medische informatie kunnen ‘minen’.

Een sprekend voorbeeld hiervan is de samenwerking die Google in mei van dit jaar sloot met kledingmerk Levi’s. Binnen Project Jacquard slaan beide partijen de handen ineen voor de ontwikkeling van een slimme spijkerjas, voorzien van tags die sensoren verbinden met een smartphone en over een ledlampje voor notificaties beschikt.

Volgens marktanalysebureau Tractica zullen smart clothing en lichaamssensoren de komende jaren een flinke groei doormaken. Werden er in 2015 nog 986.000 slimme kledingstukken verscheept, in 2021 zullen dit er naar verwachting 24,8 miljoen zijn. Over die gemeten periode zal het aantal verscheepte lichaamssensoren toenemen van 2,7 miljoen naar 68 miljoen. 

Wat gaat Apple doen? 

Het zijn initiatieven als Notion en Project Jacquard die het bewustzijn van de mogelijkheden van slimme sensoren bij consumenten moet verhogen. Ook voor household names zoals Samsung en Apple blijft er speelruimte over. Met name die laatste lijkt een prominente rol te willen gaan spelen binnen digital health en kiest daarbij de weg van de wearable. Het zal zeker interessant zijn om te zien of Apple zich als één van de meest populaire consumentenmerken zich ook als leader in digital healthtech zal kunnen manifesteren.