Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

‘Slimme technologie voor betere communicatie tussen zorgverlener en oudere’

Slimme inzet van nieuwe technologie kan helpen om ouderen zich veiliger te laten voelen, schrijft de Patiëntenfederatie. De organisatie dringt er bij de Tweede Kamer op aan dat mensen er op moeten kunnen vertrouwen dat afspraken over zorg worden nagekomen. En dan gaat het over afspraken over wanneer welke zorg wordt geboden en door wie, maar ook over de inhoud van die zorg. Goede en tijdige gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en verzorgde is daarbij van groot belang. Net als het vermijden van tegenstrijdige adviezen, aldus de brief.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De Patiëntenfederatie stuurde de brief naar aanleiding van eigen onderzoek onder het een ouderenpanel van ruim zesduizend 65-plussers. Ouderen hebben behoefte aan een veilig gevoel en voldoende controlemomenten, zowel uit het informele netwerk als door professionals. Het is daarom belangrijk om te investeren in woningen en woonomgevingen die mensen in goede verbinding houden met hun sociaal netwerk, dichtbij zorg zijn en veiligheid bieden.

Ouderen die nog zelfstandig thuis wonen, maar wel zorg of ondersteuning krijgen, vinden de samenwerking tussen zorgverleners vaak niet goed. Meer dan een op de drie vindt de onderlinge afstemming redelijk, matig of slecht.

De inzet van digitale toepassingen waarmee naasten en/of professionals op afstand de gezondheid of veiligheid kunnen monitoren helpen daar bij. De Patiëntenfederatie laat echter in het midden welke digitale middelen dan bij voorkeur worden ingezet.

Betere afstemming tussen zorgverleners

De Patiëntenfederatie deed al eerder onderzoek in het eigen ouderenpanel over hoe het gaat met langer thuis wonen. Daar gaven ouderen aan dat ze behoefte hebben aan een veilige leefomgeving, liefst met veel contact met andere ouderen en als het nodig is zorgverleners. Ouderen zeiden ook dat de afstemming tussen zorgverleners beter kan. Ze krijgen soms tegenstrijdige signalen over de verzorging of afspraken worden niet nagekomen. Dat zorgt voor onrust en onzekerheid.

Tablets voor meer sociale contacten, controle

In Nederland werken al diverse (thuis)zorginstellingen met speciaal voor ouderen ontworpen tablets. Begin deze maand bijvoorbeeld ontvingen 50 Rotterdamse senioren zogheten Memory Lane-tablets van Wmo radar en Home Instead Thuisservice Rotterdam.

Memory Lane is een digitaal scherm in een chique fotolijst die thuis op de salontafel senioren weer in contact brengt met hun omgeving. Het scherm is ontwikkeld om eenzaamheid te verminderen en zorg te ondersteunen. Als onderdeel van de pilot in Rotterdam worden vijftig senioren met een Memory Lane gedurende een halfjaar gevolgd.

Eind vorige maanden voerden Compaan en Verklizan Compaan met succes een validatie uit voor de beeldbeloplossingen van Compaan op de UMO, het onafhankelijke platform personenalarmering en zorg op afstand van Verklizan. Het UMO-platform biedt organisaties een onafhankelijk meldcentrale concept voor het thuis bewaken en begeleiden van kwetsbare mensen op het gebied van acute hulp, zorgpreventie en e-health toepassingen. De Compaan is een tablet die speciaal voor gebruik door ouderen is ontwikkeld.

Meer opties inzet thuiszorgtechnologie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil de mogelijkheden voor de inzet van thuiszorgtechnologie vergroten en administratieve lasten voor wijkverpleegkundigen terugdringen. Dat maakte de organisatie afgelopen zomer bekend. Dat betekent onder meer dat wijkverpleegkundigen voorbereidende werkzaamheden elders dan bij een cliënt thuis mogen uitvoeren.

De toezichthouder stelde dat het onlangs een nieuwe, aparte prestatie gemaakt heeft die meer thuiszorgtechnologie mogelijk maakt. Daarmee moeten de mogelijkheden voor thuiszorgtechnologie in de wijkverpleging vergroot worden, zoals cliënten op afstand helpen met simpele vragen via bijvoorbeeld een tablet.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen