Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Slimme woonomgeving: een ruimtelijk medicijn

In onze vergrijzende samenleving, waar de zorgkosten hoog zijn en zorgverleners schaars, rijst de vraag wat alternatieve manieren zijn om deze ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden, met waardige zorgverlening. DEEL Academy – een samenwerkingsverband tussen zorginstellingen, woningcorporaties, burgerinitiatieven en kennisinstellingen werkt in dit kader aan het creëren van een empathische en zorgzame woonomgeving, gericht op 1) wat de bewoner wil en (nog) kan, 2) waar en hoe die woont, 3) wat technologie kan toevoegen en 4) wat goed is voor onze planeet.

Tags

Gast auteur

  • Masi Mohammadi

Innovation Partner

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De huidige demografische, sociaal-economische en technologische ontwikkelingen zullen in de komende jaren grote gevolgen hebben voor de wijze waarop we onze woon(zorg)omgeving moeten inrichten. Waar voorheen mensen met een WLZ-indicatie in een verpleeghuis of een GGZ-instelling terecht konden komen, ontvangen zij de zorg steeds vaker in hun eigen woonomgeving.

Inzet slimme technologie

Uit studies blijkt dat alle Nederlandse verpleeghuizen slimme technologie inzetten om mensen met dementie te monitoren en te ondersteunen. Als ouderen en zorgbehoevenden daardoor zelf- en samen redzaam kunnen wonen, biedt een slimme woonomgeving een antwoord op belangrijke maatschappelijke vraagstukken omtrent zorg en gezondheid.

Maar hoe zorgt een woonruimte ervoor dat iemand gezonder leeft, of sterker nog: geneest? In twee praktijkprojecten worden momenteel prototypen ontwikkeld: 1) Een huis dat mensen met dementie helpt om zelfredzaam te wonen en 2) een interactief kunstwerk dat eenzaamheid in de wijk tegengaat.

Zorg in eigen woonomgeving

Het living-labproject ‘Empathische Woning’ draagt bij aan de gezondheidsmissie om zorg meer in de eigen leefomgeving te organiseren. Samen met een dertigtal bedrijven en (zorg)organisaties is er een stress-verminderende woning gemaakt die mensen met beginnende dementie helpt om zelfredzaam thuis te wonen. Deze mensen kampen vaak met een verstoord dag- en nachtritme.

Met behulp van licht, geluid en geursignalen ‘leidt’ het huis de bewoners op een vriendelijke, maar duidelijke wijze door de dagelijkse activiteiten. Denk aan een projectie van een boterham op de muur tijdens lunchtijd of geluids- en beeldsignalen die de senior naar de keuken begeleidt waar die met behulp van slimme technologie een ei kan bakken of een boterham kan smeren.

Sensortechnologie wordt ingezet om te zien wat het effect van deze oplossingen op het eetpatroon, dag- en nachtritme en welzijn van de bewoner is. Maar het gaat dan niet louter om het verzamelen van ‘evidences’. Hoe de ruimte door de senior en (informele) zorgverlener ervaren wordt, is ook van belang bij het creëren van meer op maat gemaakte, aanpasbare en genezende woonvormen.

Mee blijven doen

Het living-labproject ‘The Art of Connection’ heeft als doel om senioren te stimuleren om zo lang mogelijk ‘mee te blijven doen’. Het idee is om slimme kunst in te zetten om de zogenaamde ‘publieke familiariteit’ te vergroten – korte herhaaldelijke ontmoetingen tussen buurtbewoners die bijdragen aan het gevoel van veiligheid, herkenbaarheid en sociale acceptatie in de wijk.

Samen met de bewoners van een Arnhemse wijk zijn wij op zoek naar de inrichting van deze wijk, waar we hopen dat het slimme kunstobject straks mensen aanzet tot het maken van contact. Via huisartsen en het Rijnstate ziekenhuis krijgen we meer zicht op de zorgbehoeften, het zorgverleningsproces en de situatie van de zorgbehoevende senioren in deze wijk. Daarnaast doen technische bedrijven mee die ons ondersteunen bij het toepassen van AI en gebruik van big data.

Lees het volledige diepgaande artikel in ICT&health 6, die op 16 december verschijnt. En bezoek de lezing van oprichter professor Masi Mohammadi tijdens het ICT&health congres op 30 januari 2023.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Gast auteur

  • Masi Mohammadi

Innovation Partner

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen