Slimmer registreren indirecte tijd levert meer zorgtijd op

20 februari 2020
Administratie-Documenteren-Zorg
GGZ
Nieuws

GGZ Nederland, het ministerie van VWS, de NZa, ZN en Taskforce forensische zorg gaan instellingen helpen die de administratieve last willen verminderen. De samenwerkende partijen hebben daarvoor een stappenplan, 'Handreiking "Slimmer registreren indirecte tijd in de GGZ/FZ", ontwikkeld.

In het stappenplan staan tips en handreikingen over wat zorginstellingen moeten regelen en waar ze rekening mee moeten houden wanneer ze aan de slag gaan met het verminderen van de administratieve last. Ook worden de ervaringen van andere instellingen gedeeld en beschreven welke tools of hulp de belangrijkste EPD-leveranciers kunnen bieden. Met als uiteindelijke doel het vergroten van de beschikbare zorgtijd in de ggz.

Registratie van werkzaamheden is een van de taken van zorgverleners. De tijd dat dit kost draagt niet altijd bij aan betere zorg. Dat geldt met name voor de registratie van de indirecte tijd die aan een client besteed wordt. Het stappenplan laat zien wat en hoe dat anders kan.

Meer zorgtijd

De dagelijkse tijdswinst die een behandelaar kan behalen door te stoppen met de registratie van indirecte tijd schommelt tussen vijf a tien minuten. Per medewerker lijkt dat niet extreem veel, maar als deze besparing door honderden medewerkers gerealiseerd kan worden, gaat het al snel om tientallen FTE's per GGZ-instelling.

Nederland telt zo'n 22.000 FTE aan behandelaars. Het stoppen met de registratie van indirecte tijd zou ongeveer 750 FTE aan kostenbesparing of extra directe zorgtijd kunnen opleveren.

Handreiking en stappenplan

De complete handreiking en stappenplan zijn gepubliceerd op deze website. Daar staat informatie over de NZa-regelgeving en duiding en de werkwijze bij een experiment. Tevens vind je er uitleg over het toepassen van normtijden en het herijken hiervan, goede voorbeelden uit de praktijk, de functionaliteiten in het EPD bij het inrichten van normtijden, de werkwijze voor forensische zorg en de relatie met het nieuwe zorgprestatiemodel.

Het stappenplan is een van de acht maatregelen die GGZ Nederland samen met andere betrokken organisaties heeft verzameld om de administratieve lasten in de ggz verder te verlichten. Die zijn gebundeld in een manifest waarin opgeroepen wordt om te stoppen met onverantwoorde verantwoording en werk te maken van meer zorgtijd.

Vorig jaar werd een rapport gepresenteerd waarin de taskforce 'gepast gebruik in de GGZ' een nieuwe manier van registreren en verantwoorden adviseerde om de administratieve lasten van professionals substantieel verminderen.