Spraakanalyse, AI kunnen symptomen PTTS herkennen

26 april 2019
Psychologie
Onderzoek
Nieuws

Een team van onderzoekers van de New York University School of Medicine ontwikkelden een algoritme dat gesprekken kan analyseren en in deze gesprekken duizenden variabelen kan ontdekken. Op basis hiervan wist het algoritme enkele spraakkarakteristieken te onderscheiden die wijzen op posttraumatische stress stoornis (PTSS). De onderzoekers werkten voor de ontwikkeling van het algoritme samen met SRI International, de ontwikkelaar van Apple’s digitale spraakassistent Siri.

De resultaten van het onderzoek, die zijn gepubliceerd in het medisch tijdschrift Depression and Anxiety, laten zien hoe het algoritme uit een totaal 40.500 spraakkarakteristieken er 18 wist uit te sorteren die wijzen op PTSS. Op basis van die 18 karakteristieken wist het algoritme 89 procent van de patiënten die lijden aan PTSS juist te beoordelen.

Kenmerken beter zichtbaar

De onderzoekers zeggen dat bij onderzoek naar PTSS met name wordt gekeken naar hoorbare of zichtbare kenmerken zoals een geagiteerde spraak of bepaalde bewegingen met de tong, maar met behulp van AI en spraakanalysetechnologie werden ook andere, dieperliggende kenmerken beter zichtbaar, waaronder gevoelloosheid in intonatie en monotoon taalgebruik.

Volgens de onderzoekers is de huidige methode om PTSS te kunnen diagnosticeren, vaak via 1-op-1 gesprekken, niet toereikend omdat de doelgroep minder snel geneigd is om zwakheden toe te geven. Dit gaat dan met name om patiënten die lang in oorlogsgebieden zijn verbleven of politie- en brandweermannen. Bovendien zijn er andere psychische stoornissen die qua symptomen veel overlap vertonen met PTSS.

Aan de studie namen 129 mannelijke oorlogsveteranen deel die allen ruimschoots gevechtservaring hadden. Tijdens het selectieproces werden kandidaten die ook andere klachten hadden, zoals depressie of alcoholmisbruik, uitgesloten.

Via taal symptomen herkennen

Via taal is het volgens een groeiend aantal experts mogelijk om onze mentale gezondheid te voorspellen voordat de eerste zichtbare symptomen zich voordoen. Wat we zeggen en schrijven kan over vijf jaar worden gebruikt als indicator voor onze geestelijke gezondheid en ons lichamelijk welzijn. Cognitieve assistenten en sensoren in onze smartphones en andere apparaten kunnen ‘luisteren’ om de mentale gezondheid te evalueren en waarschuwen zodra verslechtering of een terugval dreigt op te treden.

Patronen in ons woord en geschrift worden door cognitieve systemen geanalyseerd en tekenen van een vroegtijdige stadium van een mogelijke psychische aandoening gedetecteerd.