Stappenplan brengt meerwaarde zorgtechnologie in beeld

13 juni 2022
Gehandicapt-technologie-digitaal
Technologie
Nieuws

De vraag hoe de meerwaarde van zorgtechnologie kan worden gekwantificeerd, blijkt niet eenvoudig te beantwoorden. Vanuit de Innovatie-impuls zijn nu twee instrumenten ontwikkeld die helpen bij het inzichtelijk maken van de verwachte meerwaarde van zorgtechnologie in de langdurige zorg. Zorgverzekeraar CZ heeft hier grote belangstelling voor, want het ziet interessant potentieel in toepassing van zorgtechnologie en wil er graag gericht in investeren.

De behoefte aan toepassing van zorgtechnologie groeit duidelijk, stelt Caro Verlaan, senior manager langdurige zorg bij CZ Zorgkantoor in een artikel in ICT&health 3. “De doelgroep in de langdurige zorg went er steeds meer aan. En het is ook nodig, gelet op de arbeidsmarktproblematiek in de zorg, om de kwaliteit van de zorg te kunnen blijven garanderen. Toch zien we zorgorganisaties er nog mee worstelen, want succesvolle implementatie van zorgtechnologie vraagt een inspanning van het hele team."

Een belangrijke taak van het zorgkantoor in discussie met zorgorganisaties die met zorgtechnologie aan de slag willen is dan ook: vragen stellen. Verlaan: “Voor welke doelgroep wil je een toepassing implementeren? Waarom juist die? Hoe wil je het aanpakken? Ook hebben we het over bekostiging." Een probleem hier is dat je bij zorgtechnologie pas na pakweg twee jaar kunt zeggen of het een succes wordt.

Meerwaarde zorgtechnologie

Het ministerie van VWS nam enkele jaren geleden het initiatief tot de Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg, die als doel heeft om zorgorganisaties te leren bestaande technologie te implementeren. “Als basis voor financiering en draagvlak is het belangrijk voor ons om de meerwaarde van zorgtechnologie goed in kaart te brengen”, vertelt Robin de Koning, adviseur/onderzoeker bij Vilans. “Daarom hebben we in de Innovatie-impuls twee instrumenten ontwikkeld. Het eerste is een stappenplan voor het maken van een businesscase. Dit helpt zorgorganisaties om hier zelf mee aan de slag te gaan, we bieden hiervoor ook trainingen aan.”

Het tweede instrument ligt in het verlengde hiervan: de Mini-health technology assessment (HTA) Gehandicaptenzorg, vertelt Sejal Patel, onderzoeker bij Academy Het Dorp: “Het instrument is oorspronkelijk ontwikkeld voor de ziekenhuiszorg en is aangepast voor de gehandicaptensector om de voorwaarden en gevolgen van het inzetten van zorgtechnologie in kaart te brengen."

Met deze mini-HTA kan een zorgorganisatie de informatie over een zorgtechnologie die op verschillende plaatsen binnen en buiten de organisatie voorhanden is bij elkaar brengen. Hierbij kan ook betrokken wat worden over die technologie al in de onderzoeksliteratuur bekend is. Patel: "Een belangrijke vraag die hierbij moet worden beantwoord, is wat er verandert door de inzet van zorgtechnologie.”

Praktijktraining

Begin dit jaar zijn zes zorgorganisaties in de gehandicaptenzorg in een praktijktraining met de instrumenten – het stappenplan en de mini-HTA – aan de slag gegaan om zelf een businesscase op te stellen. Het past binnen de doelstellingen van de Innovatie-impuls om zorgorganisaties kennis aan te reiken op basis waarvan ze dit inderdaad zelf kunnen, en ook om te leren van elkaars kennis.

Lees het hele artikel in ICT&health 3, die op 17 juni verschijnt.