Steeds meer online consultkaarten beschikbaar als keuzehulp

vr 8 maart 2019 - 11:38
Nieuws

Er komen steeds meer online consultkaarten beschikbaar. Momenteel zijn er al 28 van dergelijke consultkaarten beschikbaar, terwijl er nog eens 10 in voorbereiding zijn. Dat stelt de Patiëntenfederatie, die een overzicht bijhoudt via de website consultkaart.nl. Een Consultkaart is een beknopte keuzehulp die patiënten en artsen samen kunnen gebruiken.

Het stimuleren van het gebruiken van online keuzehulpen is één van de twee toepassingsgebieden die sinds begin 2018 wordt ondersteund door het Vliegwiel voor digitale innovatie in de zorg. Deze coalitie van voorlopers op e-health gebied stimuleert de ontwikkeling van online keuzehulpen die draagvlak hebben bij de wetenschappelijke vereniging van medisch specialisten en patiëntenorganisaties.

Hulp bij samen beslissen

Online keuzehulpen kunnen patiënten en artsen helpen om samen te beslissen bij de keuze voor een behandeling die het beste aansluit bij de persoonlijke situatie. De mogelijkheden van (online) keuzehulpen worden echter nog onvoldoende benut. Dat bleek begin deze maand uit onderzoek waaraan Patiëntenfederatie Nederland heeft meegedaan. Zo zouden ziekenhuizen online keuzehulpen nog vooral sporadisch inzetten, niet structureel.

Een consultkaart beslaat altijd één vel A4 met een schema erop, licht de Patiëntenfederatie toe in een nieuwsbericht. Aan de linkerkant staan de meest gestelde vragen van patiënten zoals: wat houdt de behandeling in? Wat betekent dit voor mij? Welke bijwerkingen zijn er? In de kolommen ernaast staan de antwoorden die bij de verschillende behandelopties horen. Hierdoor worden de verschillen tussen behandelingen duidelijk. De patiënt leest de kaart tijdens het consult door en omcirkelt wat voor hem of haar van belang is. Dat helpt om te samen met de arts te bespreken wat de meest passende behandeloptie is.

Online doorlezen

Meestal geeft de arts de Consultkaart aan de patiënt op het moment dat er verschillende behandelopties zijn. De patiënt kan de kaart mee naar huis nemen, om het nog eens rustig na te lezen en te bespreken met familie. Patiënten kunnen de Consultkaart tegenwoordig ook vooraf doorlezen of printen van de website, www.consultkaart.nl en meenemen naar het bezoek aan de dokter.

De informatie in de kaarten is gebaseerd op actuele richtlijnen, is vrij van belangen en goedgekeurd door wetenschappelijke verenigingen en patiëntenverenigingen. Hierdoor weten patiënten zeker dat zij betrouwbare en algemeen geldende informatie krijgen over alle opties die in Nederland gebruikelijk zijn. De website consultkaart.nl is in beheer van Patiëntenfederatie Nederland en het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.