Streekziekenhuis Elkerliek behaalt VIPP-doelstellingen

vr 2 augustus 2019 - 13:09
male doctor in white coat with laptop at hospital
Databeschikbaarheid
Nieuws

Het Elkerliek ziekenhuis heeft als eerste streekziekenhuis het VIPP-programma rond online inzage van patiënt- en medicatiegegevens met goed gevolg afgerond. Na de toets door een onafhankelijke auditor op 3 juni ontving het Helmondse ziekenhuis deze week de bevestiging dat het ook de modules A2 en B2 succesvol heeft afgerond.

Voor patiënten betekent dit dat zij binnen zeven dagen de eigen medische gegevens zoals uitslagen van bloedonderzoek in MijnElkerliek kunnen lezen en de brieven van de medisch specialist aan de huisarts kunnen zien. Ook informatie over afspraken is te zien.

Om te voldoen aan de module A2 moet het patiëntenportaal ook voldoende gebruikt worden door patiënten. De eis is dat tien procent van de patiënten in de maand voorafgaand aan de toets moet hebben ingelogd. Bij MijnElkerliek is het een kleine 20 procent van de patiënten die structureel gebruik maakt van het portaal. Patiënten raken dus steeds meer bekend met online inzage. Daarmee krijgen zij meer grip op hun gezondheid. 

Minder fouten

Voor medicatie geldt dat medisch specialisten 70 procent van de recepten digitaal naar de apotheek versturen. Digitaal uitwisselen van recepten betekent ook dat er minder fouten optreden omdat er geen informatie hoeft te worden overgetypt.

E-mailen met zorgverlener

Na een 'vliegende start' met het VIPP-programma gaat het Helmondse ziekenhuis verder met de ontwikkeling van MijnElkerliek. Zo wil het ziekenhuis in 2019 toevoegen dat patiënten kunnen e-mailen met de zorgverlener via MijnElkerliek (eConsult) en een overzicht bieden van de zorgverleners die het patiëntendossier geraadpleegd hebben in de afgelopen periode.

Ook staat een koppeling naar persoonlijke gezondheidsomgevingen op de planning. Een persoonlijke gezondheidsomgeving biedt patiënten de mogelijkheid een eigen online omgeving te kiezen en medische informatie vanuit meerdere zorgverleners samen te voegen. 

Ruim een miljoen duppende patiënten in Q2

Het aantal mensen dat gebruik maakt van een online omgeving om medische gegevens te bekijken ('duppen') is in het tweede kwartaal van 2019 weer gestegen. Dit blijkt uit de VIPP-monitor. In het tweede kwartaal van 2019 hebben ruim een miljoen patiënten ingelogd in een patiëntenportaal. In het eerste kwartaal waren dat er 750.000.

Vanaf 2020 zijn ziekenhuizen net zoals alle zorgaanbieders volgens de wet (Cliëntenrechten elektronische verwerking gegevens in de zorg) verplicht om medische informatie digitaal aan te bieden aan Nederlanders. Eerder al hebben het Bredase Amphia Ziekenhuis en het Maxima MC het VIPP-programma afgerond.