StroomOP-app wil jeugdhulp verbeteren

16 januari 2023
stroomop
Apps
Nieuws

De Academische Werkplaats Risicojeugd en het Trimbos-instituut bieden een nieuwe app aan waarmee op een bijzondere wijze de jeugdzorg kan worden verbeterd. Met deze zogeheten StroomOp-app kunnen jongeren van 16 tot 23 verschillende thema’s bespreken met lotgenoten, ouders, en jeugdhulpprofessionals. Alle appgebruikers samen vormen het StroomOP-panel en er wordt tevens een StroomOP-monitor ontwikkeld.

De StroomOP-app biedt jongeren de mogelijkheid om mee te praten over de kwaliteit van de jeugdzorg. Samen werken we stroomopwaarts aan een lerend jeugdhulpstelsel. Het is een echte netwerkapp, waar ze met leeftijdgenoten maar ook met ouders en zorgprofessionals, over verschillende thema’s kunnen meepraten. De informatie die appgebruikers genereren, geeft inzichten in mogelijke verbeteringen in de jeugdhulp.

NWO

Er zijn steeds meer apps beschikbaar om jongeren die hulp nodig hebben te ondersteunen. Naast de StroomOP-app is bijvoorbeeld de de Grow It! app beschikbaar voor jeugdhulp. Het doel van deze app is om met onder meer serious gaming vroeg zicht te krijgen op mentale problemen. In het consortium ‘eHealth Junior’ worden, met steun van het NWO, nog meer apps in het belang van de geestelijke gezondheid van jongeren ontwikkeld.

StroomOP-app: reageren op stellingen  

Het bijzondere van de StroomOP-app is dat het geen (pure) zelfmanagement-app is, maar een échte netwerkapp van de Academische Werkplaats Risicojeugd en Trimbos waarin jongeren, betrokken ouders en zorgprofessionals interacteren en verbeteringen aandragen voor de jeugdhulp. Samen vormen de appgebruikers het StroomOP panel. Elke maand staat er een ander onderwerp centraal in de app waarop de panelleden – vanuit de eigen ervaring - hun licht kunnen laten schijnen.  

Dit kan bijvoorbeeld door te reageren op stellingen en het beantwoorden van vragen. Het invullen van de stellingen en vragen kost maximaal tien minuten per maand en de antwoorden worden geanonimiseerd verwerkt. Panelleden kunnen zelf hun eigen antwoorden vergelijken met de antwoorden van het gehele panel als groep. Ook worden de resultaten van deze brainstormsessies  op groepsniveau gedeeld in nieuwsberichten binnen de app.

Verbeteren jeugdhulp

Deelname aan het StroomOP-panel geeft jongeren, ouders en professionals dus een platform waarop ze hun visie op jeugdhulp kunnen geven. De resultaten van de peilingen in de StroomOP-app worden, samen met gegevens van onder andere het CBS en aanbieders van jeugdhulp, gebruikt in de StroomOP Monitor. De StroomOP Monitor geeft zicht op ontwikkelingen in de jeugdhulp. In de monitor ligt de nadruk op de speerpunten uit het actieplan ‘Best passende zorg voor kwetsbare jongeren’.

In dit actieplan staat hoe hulp en onderwijs voor kwetsbare kinderen en gezinnen verbeterd moet worden. Het is bijvoorbeeld de bedoeling dat jongeren minder worden afgezonderd, dat het aantal  suïcides wordt teruggedrongen en er passend onderwijs wordt gegeven. Tevens is individueel maatwerk en - vaak ook - een gezinsgerichte aanpak belangrijk.