Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Studie naar online cognitieve revalidatie bij kankerpatiënten

De meest gehoorde problemen van kankerpatiënten die na genezing weer gaan werken betreffen cognitieve klachten. Binnen de i-WORC-trial onderzoeken Kete Klaver (AVL) en collega’s nu of een online cognitief revalidatieprogramma kan helpen die klachten te verminderen. Het verminderen van de impact van deze klachten is vanuit zowel een individueel als sociaal en economisch perspectief van groot belang.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Het is bekend dat kankerpatiënten te maken kunnen krijgen met cognitieve klachten. Bij 40 tot 50 procent van alle kankerpatiënten krijgt in de werkende leeftijd te kampen met deze ziekte. Van hen gaat 89 procent binnen twee jaar weer aan het werk. De cognitieve klachten kunnen echter leiden tot verminderde prestaties op het werk. Online cognitieve revalidatie kan mogelijk bijdragen aan het oplossen van die klachten.

Er zijn al diverse interventies om deze cognitieve klachten aan te pakken, maar over het effect daarvan op het functioneren in de werkomgeving is nog te weinig bekend. Ook online interventies worden steeds vaker ingezet. Daarvan is wel bekend dat het effect daarvan over het algemeen hetzelfde is als bij traditionele interventies. Uit onderzoek is wel al gebleken dat online interventies economisch effectiever zijn dan interventies met persoonlijk contact. Patiënten vinden de flexibiliteit van online interventies ook positief.

Onderzoek online cognitieve revalidatie

Ten behoeve van het i-WORC onderzoek wordt een gerandomiseerde, gecontroleerde multicenter trial gehouden. Doel daarvan is het evalueren van de (kosten-)effectiviteit wordt geëvalueerd van een online cognitief revalidatieprogramma voor werkende overlevenden van kanker met cognitieve klachten. Voor het onderzoek worden 261 ex-kankerpatiënten geworven in de leeftijd van 18 tot 65 jaar die weer aan het werk zijn en met cognitieve klachten kampen.

Deze trial bestaat uit drie groepen; twee interventiegroepen en een wachtlijst controlegroep. Een interventiegroep volgt de basisversie van het cognitief revalidatieprogramma volgt. De tweede interventiegroep zal de uitgebreide versie van het programma volgen. De uitgebreide bestaat uit diverse online modules. Zoals omgaan met vermoeidheid, vertrouwen in de hersenen, communicatie met collega’s en cognitieve strategietraining. Daarnaast worden de deelnemers aan dit programma ook individueel begeleid door een therapeut.

De primaire uitkomst wordt gemeten met de GAS-schaal (Goal Attainment Scale) en betreft een individueel gedefinieerd en aan werk gerelateerd behandeldoel. De secundaire uitkomsten hebben onder meer betrekking op meer subjectief cognitief functioneren, het functioneren op het werk en kwaliteit van leven. De primaire en secundaire metingen worden gedurende de studie drie keer uitgevoerd; aan het begin, na 12 weken en na 26 weken.

Openingsmanifestatie 2022
Wilt u op 31 januari 2022 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie? Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.

Deloitte zorg

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen