Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

STZ ambitiedocument 2023-207: ‘Samen de transformatie versnellen’

De Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen willen samen de transformatie versnellen, zo blijkt uit het gelijknamige STZ Ambitiedocument 2023-207. De STZ-ziekenhuizen willen expliciet een grote rol spelen bij de benodigde transitie waarvan de kaders zijn geschetst in het IZA. In het ambitiedocument zijn transformatie en innovatie expliciet de sturende principes .

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Het IZA laat glashelder zien dat de zorg móet transformeren en innoveren. De 27 topklinische ziekenhuizen, verenigd in STZ, willen en kunnen daar een grote rol bij spelen. Om de STZ-bijdrage aan de transformatie in de zorg te versnellen, zijn door het bestuur en het bureau tijdens een aantal strategische sessies in 2022 de missie en visie aangescherpt. De nieuwe koers van STZ is daarom van 2023 tot en met 2027 gefocust op het realiseren van het versnellen van de transformatie.

Wetenschapskracht

Om die versnelling te realiseren wordt strategisch ingezet op het waarmaken van topzorg, het aantrekken  van talent en het bundelen van wetenschapskracht. Hiervoor wordt actief samengewerkt in de STZ-netwerken om innovaties en topzorg te delen en te vermenigvuldigen.

In het ambitiedocument lezen we: ‘Door slim op te schalen en een heldere, gefocuste aanpak in de regio, zal de overkoepelende organisatie van topklinische ziekenhuizen de versnelling van de transformatie in de zorg vormgeven. Sámen met de zorgpartners. De grote groep topklinische ziekenhuizen hebben het bereik om impact te maken in heel Nederland, want ze hebben de expertise voor intelligente zorgtransformatie en leveren bovendien doelmatige topklinische zorg.’

STZ wil koploper zijn

STZ wil één van de koplopers zijn op het gebied van de transformatie en zet in op verbinden, versnellen en vertrouwen. De kracht van STZ zit in de verbinding van de kennis tussen de professionals van de ziekenhuizen en met veldpartijen. De vele netwerken en bijeenkomsten worden goed bezocht en hoog gewaardeerd. Het gaat hier volgens betrokkenen om een echte community. Versnelling kan onder meer worden bereikt door het delen van kennis en vertrouwen in elkaar is bij dat proces een onontbeerlijke randvoorwaarde.

Versnellen transformatie

STZ en de STZ-ziekenhuizen willen bij het versnellen van de transformatie, bij het bespreken en uitwerken van het Integraal Zorgakkoord (IZA), een proactieve rol pakken aan de landelijke en regionale tafels. Ook wat betreft praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek is ‘samen doen´  essentieel. ´Ontwikkelingen zoals AI, datagedreven onderzoek en versterking van derde geldstromen (subsidie en fondsen) zijn bijvoorbeeld noodzakelijk om het niveau van wetenschappelijk onderzoek hoog te houden en verder te ontwikkelen.´

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen