Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Subsidie voor 19 onderzoeken naar doelmatigheid van zorg

ZonMW heeft 19 projectgroepen vanuit het programma DoelmatigheidsOnderzoek een stimuleringssubsidie toegekend. De financiering is bedoeld om een samenwerking op te zetten en/of te intensiveren met stakeholders. In de periode 2022-2026 heeft het ministerie van VWS voor het programma bijna 49 miljoen euro beschikbaar gesteld. De projectgroepen kijken onder meer naar het gebruik van VR-brillen om de kans op een spoedbevalling te beperken, online behandeling voor angst- en stemmingsstoornissen en de inzet van 3D-technologie bij borstreconstructie.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Het programma Doelmatigheidsonderzoek van ZonMW financiert al sinds 1999 onderzoek naar effectiviteit in verhouding tot de kosten van niet-farmaceutische zorg. De onderzoeken moeten kennis opleveren over welke zorg meerwaarde heeft en welke zorg beter niet (meer) toegepast kan worden. Deze kennis moet de basis voor goede en betaalbare zorg vormen.

Onderzoek naar doelmatigheid

Het programma richt zich op een vergelijking van één of meer interventies versus standaardzorg in Nederland waarvan de effectiviteit bekend is, of ten opzichte van afwachtend beleid. Hieronder valt ook zorgevaluatie-onderzoek naar interventies die als standaardzorg gelden, maar waar de effectiviteit nog niet (voldoende) van is vastgesteld. Interventies zijn in dit geval alle diagnostische, therapeutische en verzorgende activiteiten in de gezondheidszorg. Het gaat dan om diagnostiek, chirurgische ingrepen, paramedische zorg en toepassing van medische hulpmiddelen.

In 2020 heeft het ministerie van VWS 48,7 miljoen euro beschikbaar gesteld om het programma te verlengen voor de periode 2022 tot en met 2026. Het programma DoelmatigheidsOnderzoek is één van de instrumenten die het ministerie inzet voor een betere en betaalbare zorg. In de zorgakkoorden spraken verschillende zorgpartijen af om de groei van zorguitgaven de komende tijd in te perken. De kennis uit doelmatigheidsonderzoek is hierbij van groot belang.

Digitale component

Vier van de 19 gesubsidieerde projectgroepen richten zich op onderzoek met een digitale component:

VR glasses for intrapartum pain relief and its effect on emergency deliveries for fetal compromise

Dr. S.J. Gordijn (Universitair Medisch Centrum Groningen)

De standaard pijnstilling tijdens de bevalling is een ruggenprik. De ruggenprik verhoogt echter de kans op een spoedbevalling. Het gebruik van een virtual reality bril met daarvoor ontwikkelde software geeft potentieel goede pijnstilling. Met de stimuleringssubsidie wordt een samenwerkingsverband opgezet en een onderzoeksplan opgesteld om te onderzoeken of het toepassen van de VR-bril met software tijdens de bevalling de kans op een spoedbevalling verlaagt.

Building a multidisciplinary consortium to establish an evidence base for an innovative, personalized, online treatment for anxiety and mood disorders

Dr. J.J. Aardoom (Leiden Universitair Medisch Centrum)

NiceDay is een innovatieve, online behandeling voor angst- en stemmingsstoornissen. In dit project wordt een samenwerking opgezet tussen verschillende partijen. Het doel is het uitwerken van een onderzoeksopzet wat inzicht geeft in de effectiviteit en de kosten van deze behandeling in vergelijking met standaard zorg. Ook zal onderzocht worden hoe de verzamelde data gebruikt kan worden om te voorspellen wat werkt voor wie. Deze gegevens kunnen therapeuten ondersteunen bij het aanbieden van de juiste behandeling.

Toepassing van 3D geprinte borstmallen ter verbetering van DIEP flap borstreconstructies: kosteneffectief?

Dr. R.F.M. van Doremalen (Medisch Spectrum Twente)

Veel borstkankerpatiënten ondergaan een borstreconstructie als de borst verwijderd moet worden tijdens de behandeling. De operatie-uitkomsten lijken te verbeteren door inzet van 3D-geprinte borstmallen t.o.v. de reconstructietechniek van voorkeur Deep Inferior Epigastric Perforator (DIEP). In dit project wordt een samenwerking tussen Radboudumc, ZGT en MST opgezet om de meerwaarde en kosteneffectiviteit van de borstmal te onderzoeken.

Redisplacement Algoritm of DIstal radius fractUreS, the RADIUS study

Dr. M. Reijman (Erasmus MC)

Met een beslismodel (AI) kan op basis van de 1e röntgenfoto’s op de spoedeisende hulp voorspeld worden of een polsbreuk wel of niet gaat verplaatsen in het gips. Dit moet worden ingebouwd voor gebruik op de spoedeisende hulp in samenwerking met een implementatiedeskundige. Daarna kan het in een doelmatigheidsstudie worden getoetst.

Kijk hier voor een korte beschrijving van alle 19 onderzoeksprojecten.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen