Subsidie voor coalitievorming voor regionale participatiehubs

17 april 2024
doctors with tablet pc doing handshake at hospital
Samenwerking
Nieuws

ZonMw heeft in opdracht van het ministerie van VWS een programma uitgewerkt om een duurzame infrastructuur voor regionale beleidsparticipatie te ontwikkelen. Regionale ‘participatiehubs’ zijn het startpunt van de ontwikkeling van deze infrastructuur. Tot en met 24 september 2024 kan subsidie worden aangevraagd om een breed gedragen coalitie te vormen die de regionale participatieopgave van het programma gaat uitwerken. De coalitievorming is een eerste stap in de organisatie en vervolgens realisatie van regionale participatiehubs.

Het programma ‘Infrastructuur beleidsparticipatie door inwoners en patiënten bij regionale vraagstukken over gezondheid, zorg en ondersteuning’ draagt bij aan grotere betrokkenheid van ‘de mensen om wie het gaat’ bij beleidsvorming en keuzes rond de inrichting en organisatie van gezondheid, zorg en ondersteuning in hun regio. Dit wordt gedaan door de ontwikkeling van een duurzame infrastructuur van regionale participatiehubs te stimuleren en te ondersteunen en door te leren van de ervaringen.

Doel van het programma is om een infrastructuur van participatiehubs te realiseren en om te leren van en binnen een infrastructuur voor regionale beleidsparticipatie. Geleerde lessen in de regio’s worden gebundeld tot een advies over de mogelijkheden voor duurzame financiering van de infrastructuur voor regionale beleidsparticipatie binnen een landelijk dekkend netwerk na afloop van de programmaopdracht.

Regionale participatiehubs

Een regionale participatiehub is een aanspreekbaar domeinoverstijgend netwerk van organisaties en mensen dat zich er in de eigen regio voor inzet dat de mensen om wie het gaat vertegenwoordigd zijn bij het beantwoorden van regionale vraagstukken op het gebied van gezondheid, zorg en ondersteuning. Dit gebeurt afhankelijk van het vraagstuk door diverse vormen van participatie, zoals adviseren, raadplegen en coproduceren van of met patiënten, cliënten en/of burgers. Het doel is om de leefwereld en de systeemwereld in de betreffende regio met elkaar te verbinden.

De regio’s krijgen de ruimte om naar eigen inzicht een hub te ontwikkelen die past bij de regionale participatieopgave. Er wordt een beroep gedaan op de ervaringsdeskundigheid van burgers, de patiëntenbeweging en succesvolle burgerinitiatieven. De regionale participatiehubs vormen samen een landelijke infrastructuur met regionale verscheidenheid in vorm en inhoud.

Voor wie?

De subsidie kan worden aangevraagd door twee of meer regionaal gebonden partijen die samen een coalitie willen en kunnen vormen om de participatieopgave in hun regio uit te werken. De regio-indeling is gebaseerd op de indeling voor zorgkantoorregio’s. Er kan maximaal € 50.000 worden aangevraagd voor een looptijd van maximaal 6 maanden. De subsidieronde ‘Coalitievorming regionale participatiehubs’ staat open van 9 april tot en met 24 september 2024. In de periode tot 24 september zijn er 5 tussentijdse beoordelingsrondes, zodat aanvragers snel aan de slag kunnen.