Subsidie voor ontwikkeling revalidatie oplossingen

28 januari 2020
Rolstoel-Revalidatie
Derdelijn
Nieuws

De komende vier jaar kan Basalt in haar Fieldlab Rehabilittion & Mobility aan mobiliteitsoplossingen voor de revalidatiezorg werken. Met dank aan en EU-subsidie van 900 duizend euro van 'Kansen voor West II'. Die wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Nederland telt jaarlijks meer dan 200.000 revalidatiepatiënten die te maken hebben met complex lichamelijk letsel of functionele beperking. De oorzaak kan liggen bij een ziekte, ongeval of aangeboren afwijking. In het Fieldlab Rehabilitation & Mobility wordt gezocht naar technologische mobiliteitsoplossingen voor de revalidatie van deze patiënten.

Betere revalidatie zorg

In het fieldlab wordt gewerkt aan innovatieve oplossingen die bewegen, sport en het gebruik van e-health en technologie tijdens het revalidatieproces stimuleren. Die oplossingen hebben tot doel de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van revalidatiepatiënten vergroten. Daarnaast moeten ze ook bijdragen aan het verlichten van de belasting van mantelzorgers en minder zorgkosten.

De inspiratie voor die zoektocht kan voortkomen uit ideeën uit de praktijk, van medisch-technische bedrijven of kennisinstellingen. De oplossingen die in het lab bedacht worden, worden doorontwikkeld tot producten of diensten die klaar zijn voor gebruik in klinieken. Vervolgonderzoek moet daarna leiden tot een verdere opschaling en/of bredere implementatie.

De vorig jaar geïntroduceerde looprevalidatierobot van Gable Systems is een van de voorbeelden van de implementatie van nieuwe technologie in de revalidatiezorg.

Samenwerking

Het Fieldlab Rehabilitation & Mobility is een regionale publiek-private samenwerking. Basalt, het resultaat van een fusie tussen het Rijnlands Revalidatie Centrum en Sophia Revalidatie, is aanspreekpunt binnen het project. Daarnaast zijn Leidsch Universitair Medisch Centrum (LUMC), de Haagse Hogeschool, Descin, Jagogo, Cue2Walk en Manometric bij het project betrokken.

Binnen het project werken medewerkers, patiënten, ondernemers, financiers, onderzoekers en studenten samen aan nieuwe bewezen behandelmethoden en technieken. De toegekende subsidie heeft een looptijd van vier jaar, ingaande op 1 februari 2020.