Subsidie voor thuismonitoring van COPD met ademanalyseapparaat

19 september 2023
COPD
Monitoring
Nieuws

Het LUMC ontvangt ruim €600.000,- subsidie van de Europese commissie (Horizon-EIC Pathfinder) voor de ontwikkeling van een nieuwe klinische workflow voor real-time thuismonitoring van COPD patiënten. Belangrijk is hierbij de inzet van een compact ademanalyseapparaat voor thuis, dat klein genoeg is om met één hand vast te houden. Door er simpelweg in te ademen, detecteert het apparaat gezondheidsproblemen vóórdat de COPD-patiënt klachten krijgt en kan een ziekenhuisopname vaak worden voorkomen.

Het LUMC leidt een Europees samenwerkingsverband dat dit innovatieve ademanalyseapparaat voor COPD-patiënten verder ontwikkelt. Jiska Aardoom, één van de senior onderzoekers binnen het onderzoek, vertelt: “Longaanvallen worden vaak alleen op basis van symptomen vastgesteld en de diagnose komt vaak te laat. Door de vroege herkenning van longaanvallen door het ademanalyseapparaatje, kan er in de toekomst sneller worden gereageerd. Het apparaatje detecteert longaanvallen vroegtijdig, wat kan leiden tot een snellere behandeling waardoor een kortere en minder ernstige aanval optreedt. Zo kunnen een ziekenhuisopname en verdere complicaties vaak worden voorkomen.”

Thuismonitoring COPD is trending

Thuismonitoring voor chronische aandoeningen zoals COPD wordt steeds breder toegepast. Zo werd er begin september in Drenthe nog een bijzonder thuismonitoringsinitiatief gestart dat aanzienlijke voordelen belooft voor mensen die lijden aan deze slopende longaandoening. Het gaat verder dan de traditionele zorgverlening en omvat zowel continue monitoring als geautomatiseerde coaching en educatie. Het nieuwe ademanalyseapparaatje dat nu, onder leiding van het LUMC, wordt ontwikkeld heeft de potentie om thuismonitoring rond COPD in de gehele breedte nog effectiever te maken.

COPD-patiënten ervaren bij een longaanval plotselinge vernauwing van hun luchtwegen, resulterend in symptomen zoals benauwdheid, hoesten en slijmproductie. Ernstige longaanvallen kunnen leiden tot complicaties, waaronder longontstekingen en permanente longschade. Het Europese samenwerkingsverband ontvangt in totaal 4 miljoen subsidie van de Europese Commissie voor de ontwikkeling van het apparaatje. Technische partners binnen het samenwerkingsverband, waaronder RespiQ, Sintef en μRoboptics, werken aan de technologische aspecten van het project.

Gebruiksgemak ademanalyseapparaat  

Tevens wordt er onderzoek gedaan naar de behoeften van gebruikers en hoe het apparaatje het best in de praktijk kan worden geïntegreerd. Het National eHealth Living Lab (NeLL), een onderdeel van het LUMC, speelt hierbij een belangrijke rol. NeLL heeft als missie om duurzame zorg- en gezondheidsmodellen te ontwikkelen, implementeren en op te schalen, met de focus op passende zorg voor de patiënt op de juiste plek en tegen de juiste prijs.

In de laatste fase van het project zal er een proof-of-concept-studie worden uitgevoerd in samenwerking met King's College (VK) om te testen of de gekozen aanpak daadwerkelijk effectief en betrouwbaar is voor thuismonitoring van COPD-patiënten. Als dit succesvol blijkt , opent dit de deur naar ingrijpende veranderingen in COPD-management. De traditionele reactieve gezondheidszorg kan dan evolueren naar een proactieve en preventieve benadering, waarbij het ademanalyseapparaat en preventieve thuismonitoring worden ingezet om in te grijpen voordat symptomen verergeren.