Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Subsidie voor transmurale post-COVID netwerkzorg

Zorggroep Adelante in Hoensbroek zet scherp in op innovatie. Zo mogelijk wordt de zorg bijvoorbeeld thuis bij cliënten gebracht met telerevalidatie. Samenwerking met de eerstelijnszorg, innovatie en het opzetten van netwerken zijn de innovatieve thema’s waar Adelante op inzet. Onlangs is bijvoorbeeld het transmurale Post-Covid netwerk opgezet én gehonoreerd met een subsidie van ZonMW

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Een belangrijke stap voor zorg van de toekomst is voor Adelante het intensiveren van de samenwerking met de eerstelijnszorg ofwel gerichte netwerkzorg. Afgelopen jaren heeft Adelante al laten zien dat  met Netwerk Pijnrevalidatie Limburg  de behandeling van patiënten met chronische pijn direct op de juiste plek én sneller kan plaatsvinden. Dit gebeurt door het intensiveren van de samenwerking van de zorgverleners in de regio Parkstad.

Subsidie van ZonMw

Netwerkzorg is bij Adelante succesvol en dat bevalt zo goed dat onlangs in samenwerking met regiopartners nieuwe projecten zijn gestart om transmurale zorg (samen met de eerstelijnszorg) te ontwikkelen. Allereerst  is samen met de vakgroep huisartsgeneeskunde van de Universiteit Maastricht en de Academische Werkplaats Revalidatie subsidie van ZonMw verkregen om een transmuraal post-COVID netwerk op te zetten.

Innovatieve netwerkzorg

Het gaat concreet om het bieden van gerichte nazorg voor mensen met post-COVID syndroom: het project PINCOR. Het gaat hier om een innovatieve manier van netwerkzorg. “Samen met collega’s van de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Maastricht hebben we van ZonMw groen licht gekregen om die post-Covid zorg te organiseren”, vertelt Ivan Huijnen, manager van het Kenniscentrum van Adelante, in de coverstory van het nieuwe ICT&health magazine dat 27 augustus verschijnt. “Hierin wordt onder andere de revalidatiezorg binnen eerste en tweede lijn vormgegeven op basis van laatste inzichten en vervolgens geëvalueerd.”

Naast het post-COVID project is ook het project  ‘Better allied care for people with acquired brain injury’ gehonoreerd door ZonMw. RadboudUMC is hoofdaanvrager van deze subsidie en Adelante krijgt hiervan geld om het de samenwerking met de eerstelijnszorg omtrent hersenrevalidatie te versterken.

Telerevalidatie

Ook op andere gebieden timmert Adelante innovatief aan de weg. Net als een groot aantal ziekenhuizen probeert de zorgorganisatie, die onder meer is gespecialiseerd in revalidatie, om zorg waar mogelijk bij patiënten thuis te brengen. Dat kan bijvoorbeeld met vernieuwende telereveledatiezorg die Adelante aanbiedt. Met telerevalidatie kunnen patiënten voor een  deel thuis revalideren. Via een online platform geeft de behandelaar oefeningen en tips. Voor elke patiënt kan een traject op maat worden gemaakt.  

De volledige coverstory over hoe Adelante innoveert en haar integrale benadering van gezondheid vertaalt naar de eerste en tweede lijn, is vanaf 27 augustus te lezen in ICT&health magazine nr. 4 2022.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen