Subsidieronde 'Beter oud worden met digitale oplossingen' gestart

do 27 februari 2020 - 09:26
Ouderen-zorg-2
Financiën
Nieuws

Deze maand is een nieuwe subsidieronde van het internationale programma Active & Assisted Living (AAL) geopend. Het thema van de zogenoemde AAL-call is dit keer 'Healthy Ageing with the Support of Digital Solutions". De oproep is bedoeld voor samenwerkingsprojecten, ook internationaal, die zich richten op het de ontwikkeling, evaluatie en het op de markt brengen van ICT-oplossingen voor ouderen en hun omgeving.

Het uitgangspunt van deze oplossingen moeten de wensen en behoeften van zowel ouderen en hun naasten als zorgprofessionals zijn. Specifieke toepassingsgebieden zijn niet bepaald. De AAL-call 2020 biedt hiermee de nodige flexibiliteit als het gaat om de scope, omvang en duur van de projecten. Ze moeten echter wel aansluiten bij een van de volgende onderwerpen die voor deze subsidieronde gedefinieerd zijn:

  • ICT-oplossingen voor senioren.
  • Bevorderen langer thuis wonen.
  • Beschikbaar maken van ICT oplossingen op de markt.
  • Kwaliteit van leven bevorderen.
  • Gezond ouder worden bevorderen.
  • Samen met senioren oplossingen ontwikkelen.

Voorwaarden subsidieronde

In de subsidieronde van 2020 participeren minimaal drie onafhankelijke organisaties uit drie landen. Aanvragen dienen te worden ingediend in het Engels. Een consortium moeten in ieder geval de volgende Nederlandse partners vertegenwoordigd zijn:

  • minimaal één gebruikersorganisatie (bijv. zorgorganisatie, ouderenbond of gemeente).
  • minimaal één marktgeoriënteerde bedrijfspartner.
  • minimaal één MKB bedrijf (dit kan de hierboven genoemde bedrijfspartner zijn).

Binnen de AAL-call is voor Nederlandse partners ongeveer 2,5 miljoen euro subsidie beschikbaar. Voor elk klein samenwerkingsproject - van zes tot negen maanden - is het maximale budget vastgesteld op 100.000 euro. Voor grotere projecten, van 12 tot 30 maanden, is dat maximaal 500.000 euro. Cofinanciering is wel verplicht.

Meer informatie AAL-call 2020

Subsidieaanvragen kunnen ingediend worden via de centrale website van AAL. De deadline voor de aanvragen is bepaald op 22 mei 2020 om 17:00 uur. In onderstaande video gaf Rik Wesseling meer informatie over de AAL-call 2020, de voorwaarden en het indienen van subsidieaanvragen.

https://youtu.be/kRCcPSAPqWc
De presentatie van Rik Wesseling van ZonMW tijdens de informatiebijeenkomst over de AAL-call 2020

Onlangs presenteerde de Commissie Toekomst Zorg Thuiswonende Ouderen haar adviesrapport aan Minister Hugo de Jonge van VWS. Daarin worden een aantal ingrijpende en dringende adviezen gegeven voor de toekomst van de ouderenzorg. Een van de adviezen behelst dat ouderen zelf meer gebruik moeten gaan maken van digitale technologieën.