Subsidies voor juiste Hartzorg Op de Juiste Plek

18 februari 2022
Hart-probleem
Samenwerking
Nieuws

De Hartstichting en ZonMw hebben deze week de ‘Regio-impuls Hartzorg: de juiste hartzorg op de juiste plek’ geopend. Met de thematische samenwerking Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek willen de twee organisaties stimuleren dat eerste, tweede en derdelijns zorgverleners de zorg rondom atriumfibrilleren en hartfalen in de regio meer integraal en transmuraal gaan aanbieden.

De Regio-impuls Hartzorg is een subsidie vanuit het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek. Regionale samenwerkingsverbanden die aangesloten zijn bij NVVC Connect kunnen subsidie aanvragen voor het toepassen van de Regionale Transmurale Afspraak (RTA). Het doel is het bieden van de juiste zorg op de juiste plek voor mensen met hartfalen en/of atriumfibrilleren.

Voor deze eerste ronde Regio-impuls Hartzorg is een bedrag van 750.000 euro gereserveerd. Per regionaal samenwerkingsverband kan maximaal 75.000 euro aangevraagd worden. De deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag is 14 april 2022, om 14.00 uur.

Landelijke Impuls Hartzorg

Naast de Regio-impuls stelt ‘Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek’ een Landelijke Impuls Hartzorg beschikbaar. Deze impuls wordt gefaciliteerd vanuit de Hartstichting en moet leiden tot een duurzame landelijke ondersteuningsstructuur die regio’s stimuleert en begeleidt bij het regionaal implementeren van de RTA op het gebied van atriumfibrilleren en hartfalen.

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) en partners zullen de ondersteuningsstructuur uitwerken. NVVC kan als onderdeel van de ondersteuningsstructuur inhoudelijke ondersteuning bieden aan Connect Regio’s die een aanvraag willen indienen voor een Regio-impuls Hartzorg.

Vroeger opsporen, optimaal behandelen

Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek is een thematische samenwerking tussen het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek en de Hartstichting in het kader van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA). Het doel van deze samenwerking is hartfalen en atriumfibrilleren vroeger opsporen en optimaal behandelen door de juiste hartzorg op de juiste plek duurzaam te stimuleren en faciliteren. Een recent voorbeeld hiervan is thuisbehandeling voor patiënten met hartfalen door het Gelre ziekenhuis.

Voor de komende zomer wordt nog een Regio-impuls ronde opengesteld. Het thema van de Regio-impuls ronde wordt later bepaald. Samenwerkingsverbanden kunnen hiervoor een subsidieaanvraag indienen voor een project waarin concrete plannen worden uitgevoerd ter verbetering van het regionale integrale zorg-, welzijns- en ondersteuningsaanbod. Het integrale aanbod sluit volgens de initiatiefnemers aan bij de behoefte van burgers en richt zich op het voorkomen, verplaatsen en/of vervangen van zorg.

Voorkomen onnodige ziekenhuisopnames

Onderzoek door ambulancediensten en ziekenhuizen in de regio Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel toonde in december 2021 aan dat een onnodige ziekenhuisopname voorkomen kan worden bij mensen met acute klachten van pijn op de borst. Dit wordt mogelijk middels een bloedmeting en diverse onderzoeken die de ambulanceverpleegkundige al bij de patiënt thuis kan uitvoeren, zo blijkt volgens het Isala ziekenhuis (Zwolle, Meppel) uit het FamouS Triage onderzoek.

Jaarlijks belanden zo’n twee miljoen mensen op de SEH, waarvan zo’n 10 procent wegens pijn op de borst. Van de 200.000 patiënten met pijn op de borst blijkt 90 tot 95 procent echter geen acuut hartinfarct te hebben. Niet opgenomen worden in het ziekenhuis heeft veel voordelen voor patiënt, ziekenhuis én ambulancezorg, stelde Rudolf Tolsma, verpleegkundig specialist bij Ambulance IJsselland en een van de onderzoekers.