Subsidietraject voor uitbreiding richtlijnen zorg op afstand

18 december 2020
Geld-toetsenbord-Stethoscoop
Financiën
Nieuws

ZonMw en Zorginstituut Nederland (ZN) willen de ontwikkelingen en ervaringen die tijdens de coronacrisis opgedaan zijn met zorg op afstand opnemen in bestaande richtlijnen. Eigenaars van dergelijke richtlijnen, zoals beroepsorganisaties, maar ook beheerders en regiehouders van multidisciplinaire richtlijnen, kunnen hiervoor subsidie aanvragen. De aanvraagtermijn loopt tot 16 februari 2021.

Het subsidietraject van het Zorginstituut en ZonMw is bedoeld om een impuls te geven zodat de aanbevelingen over zorg op afstand die tijdens de coronacrisis ontwikkeld zijn, opgenomen kunnen worden in bestaande richtlijnen. Het betreft daarbij zorg op afstand die face-to-face zorg vervangt.

Met de subsidieoproep willen de initiatiefnemers ervaringen met face-to-face vervangende zorg op afstand tijdens de coronacrisis inventariseren en bundelen. Daarnaast moet de subsidieoproep ook leiden tot kennis over de afwegingen en (rand)voorwaarden waaraan deze face-to-face vervangende zorg op afstand moet voldoen om als aanbeveling in richtlijnen te kunnen worden opgenomen. De resultaten van deze twee doelstellingen moeten vervolgens verwerkt worden tot concrete aanbevelingen voor face-to-face vervangende zorg op afstand in bestaande richtlijnen.

Richtlijnen zorg op afstand

Organisaties die aanbevelingen met betrekking tot het vervangen van face-to-face zorg door zorg op afstand in bestaande richtlijnen willen opnemen kunnen hiervoor nu dus subsidie aanvragen. Belangrijk is wel dat per project in maximaal één bestaande richtlijn aanbevelingen voor face-to-face vervangende zorg op afstand wordt opgenomen.

ZonMw streeft, samen met Zorginstituut Nederland, naar de ontwikkeling van een checklist voor het opnemen van face-to-face vervangende zorg op afstand in richtlijnen. Deze checklist moet hulp bieden bij de inschatting van de geschiktheid van een digitale setting. Hij dient gebruikt te kunnen worden door richtlijncommissies om de optimale setting (digitaal, face-to-face dan wel beide) te bepalen van de in de richtlijn aanbevolen interventies.

Om de checklist met een zo breed mogelijk palet aan ervaringen samen te stellen wordt gestreefd naar een spreiding van de projecten over diverse beroepsgroepen en sectoren van de zorg. Van de gehonoreerde projecten wordt verwacht dat zij actief bijdragen aan het ontwikkelen van de checklist. Door de coronacrisis heeft zorg op afstand een enorme vlucht genomen. Daarvan zijn de afgelopen tien maanden al heel wat voorbeelden de revue gepasseerd.

Subsidie aanvraag en voorwaarden

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend door een beroepsorganisatie die eigenaar is van richtlijnen of door de beheerder/regiehouder van multidisciplinaire richtlijnen, namens de beroepsorganisaties die hier gezamenlijk eigenaar van zijn. Daarnaast gelden ook een aantal randvoorwaarden.

  • Samenwerking is verplicht met in ieder geval zorginhoudelijke deskundigen (zorgprofessionals), patiënten/cliënten(organisaties) en wetenschappelijke disciplines betrokken bij zorg op afstand en/of richtlijnontwikkeling.
  • De organisatie die de subsidieaanvraag indient, is bestuurlijk verantwoordelijk voor en is hoofdaanvrager van de subsidieaanvraag.
  • Een bestuurlijk verantwoordelijke organisatie kan meerdere aanvragen indienen, mits de doelen en aanpak van deze aanvragen onderling voldoende onderscheidend zijn.
  • Er wordt actief bijgedragen aan het ontwikkel- en onderzoeksnetwerk van de gehonoreerde projecten en aan de ontwikkeling van een checklist voor het opnemen van zorg op afstand in richtlijnen, door onder meer het onderling delen van resultaten en geleerde lessen.

Voor deze subsidieronde is in totaal 900.000 euro beschikbaar. Het maximale bedrag dat per subsidieaanvraag kan worden aangevraagd, bedraagt 150.000 euro met een maximale looptijd van achttien maanden.