Taskforce Samen Vooruit pakt uitdagingen infrastructuur op

31 januari 2020
Kees-Donkervoort-KPN-3
Samenwerking
Nieuws

De taskforce Samen Vooruit gaat een volgende fase in, vertelt taskforce-lid Kees Donkervoort (KPN Health) in een interview in ICT&health. Het initiatief van commerciële partijen voor versnelling van standaard gegevensuitwisseling wil de komende tijd enkele zaken concreet oppakken, zoals de samenstelling van een Landelijk Adresboek van alle zorgaanbieders en betere opties voor identificatie en authenticatie. Ook de realisatie van een cloud-platform voor uitwisseling van gegevens staat op de radar.

Al in 2019 is de taskforce van start gegaan als uitvloeisel van het gelijknamige manifest Samen Vooruit. Dat werd in het voorjaar van 2019 gelanceerd als initiatief vanuit commerciële partijen om standaardisatie van gegevensuitwisseling vooruit te helpen. Als oud-bestuurder van Medisch Centrum Leeuwarden weet Donkervoort hoe broodnodig dit is. Zo wordt nu concreet gekeken naar een landelijk adresboek met bijvoorbeeld mailadressen van alle zorgaanbieders. Dat moet het makkelijk maken om te weten waar je gegevens heen moet sturen zoals een labuitslag, een ontslagbrief.”

Infrastructurele uitdaging Samen Vooruit

Een andere grote infrastructurele uitdaging omvat identificatie en authenticatie. Zo beheert KPN de UZI-pas. Een veilig maar niet altijd gebruiksvriendelijk systeem. Donkervoort: “We hebben digitale alternatieven aangeboden, banken hebben een alternatief. Maar de overheid lijkt nog niet zover te zijn bij de keuze. We moeten hier een versnelling teweeg brengen, zodat zorgprofessionals, patiënten en cliënten eenvoudig bij benodigde gegevens kunnen komen.”

Zeer complex is volgens de directeur van KPN Health de landelijke architectuur van open standaarden. Je moet streven naar een cloudstructuur waarin data beheerd wordt en allerlei één op één koppelingen gemaakt kunnen worden. Zo’n cloudplatform is er nu niet. “In Canada heeft operator Telus een health exchange gebouwd. We kunnen dat ook met enkele partijen in Nederland doen. Via de taskforce kunnen we kijken of we dit voor elkaar kunnen krijgen door verschillen te overbruggen. Het zou echt het leven van veel partijen in de zorg veel makkelijker maken als dat lukt.”

Implementatieberaad naast Informatieberaad

Donkervoort riep in 2018 nog op om aanbieders van informatiesystemen en andere digitale zorgoplossingen meer bij het Informatieberaad te betrekken. Hij ziet de taskforce nu als een soort Implementatieberaad, dat naast en met het al langer bestaande Informatieberaad kan functioneren. “Met de huidige structuur zitten we niet in het Informatieberaad. Op zich is deze oplossing misschien beter. Er blijft dan een duidelijke scheiding tussen de zorgaanbieders enerzijds, leveranciers aan de andere kant. Zo behoudt elk beraad zijn eigen dynamiek.”

ICT&health 1, 2020 verschijnt in de tweede helft van februari.