Technologische hulpmiddelen in de ouderenzorg

8 mei 2023
ouderenzorg-1
Ouderenzorg
Nieuws

Mogelijkheden genoeg als het gaat om technologische hulpmiddelen in de ouderenzorg. Voorbeelden te over. Variërend van heupairbags, medicijndispensers, speciale horloges, leefstijlmonitoring en een app voor thuiszorgmedewerkers om het huis van een cliënt te betreden. Ze worden al veel gebruikt in zowel het verpleeghuis als in de wijkverpleging. Ten aanzien van de financiering kan er echter nog veel worden verbeterd.

Volgens Eveline Wouters, hoogleraar 'Succesvolle technologische innovaties in de zorg' aan de Tilburg University, ontbreekt het nog aan eenvoudige financiering, zo stelt ze in het Algemeen Dagblad (AD). Zowel die krant als de regionale titels zoals De Stentor, De Gelderlander en het Eindhovens Dagblad schreven op 28 april over de vele technologische hulpmiddelen die gebruikt worden en kunnen worden in de ouderenzorg.

Voor het artikel in genoemde kranten sprak journalist Ellen van Gaalen met zorgverzekeraars Menzis en CZ, die mogelijkheden zien om technologie meer in te zetten ter ondersteuning van cliënten, zorgverleners en mantelzorgers. CZ-zorginkoper Corné van Groenedaal benadrukte het belang van duidelijke communicatie over de voordelen van technologie, zoals tijdsbesparing voor zorgaanbieders en meer autonomie voor cliënten. Ook wees hij op de geruststellende mogelijkheid voor mantelzorgers om hun dierbaren op afstand in de gaten te houden met behulp van sensoren, waardoor ze niet steeds langs hoeven te gaan voor controle.

Ouderzorg beschikbaar houden

Annet Boekelman, zorgbestuurder van Mijzo en voorzitter van de ActiZ themacommissie Digitaal Denken en Doen, benadrukt het belang van technologische hulpmiddelen bij het verlenen van zorg aan mensen thuis of in het verpleeghuis. “We moeten de zorg beschikbaar houden voor de mensen die dat het hardste nodig hebben. Technologische hulpmiddelen zijn daarbij cruciaal om het werk voor medewerkers plezierig te houden en voor cliënten om zorg te bieden die nodig is.”

Intussen ziet Eveline Wouters, hoogleraar 'Succesvolle technologische innovaties in de zorg' aan de Tilburg University, wel een belemmering bij het meer gebruiken van technologische hulpmiddelen. Ze is van mening dat de financiën eenvoudiger moeten. “Als je echt wilt inzetten op meer technologie zouden financiën geen struikelblok mogen zijn. Nu is de ene zorgverzekeraar ruimhartiger dan de andere.”

Dat vraagt volgens Boekelman om een andere manier van denken en doen. “Het vraagt iets anders van zorgorganisaties, zorgmedewerkers en van cliënten. Soms ervaren zorgaanbieders weerstand bij cliënten, medewerkers of mantelzorgers en er wordt soms tegen de kosten aangehikt.” De toekomst van de zorg voor ouderen zal meer en zijn zoals het credo van het programma WOZO: 'zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan'. Het tonen van succesvolle praktijkvoorbeelden en het benadrukken van de toegevoegde waarde van technologische hulpmiddelen is daarom van groot belang.

De praktijk in de ouderenzorg

Lelie zorggroep is een zorgaanbieder die, waar mogelijk, gebruikmaakt van technologie om de zorg te verbeteren. Cliënten dragen bijvoorbeeld speciale horloges, kunnen via beeldbellen contact houden met een welzijnscoach en krijgen automatische herinneringen om hun medicijnen in te nemen. "Bij een intake bepalen onze verpleegkundigen direct welke zorg we digitaal kunnen bieden. Dit is echt onze nieuwe werkwijze", aldus Joanne Ebbers, teamleider productontwikkeling en innovatie. Deze nieuwe aanpak heeft zich snel uitbetaald. Al binnen enkele maanden bleek dat de cliënten 38 procent minder fysieke zorg van wijkverpleegkundigen nodig hadden. Hierdoor kan Lelie zorggroep de vrijgekomen tijd gebruiken om honderden extra cliënten te helpen.

Voor het toekomstbestendig maken, en bereikbaar houden, van de thuis- en ouderenzorg is verder innoveren en digitaliseren cruciaal. ActiZ is van mening dat deze innovatie, die wel al in gang gezet is, niet snel genoeg gaat.

Tijdswinst én kwaliteit van zorg

Volgens kennisinstituut Vilans besparen verschillende hulpmiddelen tijd voor zorgverleners. Zo kunnen medicijndispensers tientallen minuten per dag per cliënt besparen, waardoor zorgverleners meer tijd hebben om andere cliënten te helpen. Wijkverpleegkundige Mariska Molenaar geeft aan dat ze door het gebruik van medicijndispensers minder vaak bij bepaalde cliënten langs hoeft te gaan en dat cliënten hun medicijnen nu trouwer innemen. "We kunnen mensen nu beter ondersteunen. Ik vind het ideaal", aldus Molenaar in het krantenartikel.

Leidinggeven aan digitale transformatie Er is meer te lezen over digitale transformatie in de ouderenzorg in de inspirerende eerste editie van het e-magazine: 'Leidinggeven aan de digitale transformatie'.