Telemonitoring helpt bij bescherming oudere patiënten

3 mei 2021
1250-1
Monitoring
Nieuws

Sinds het begin van de COVID-19-pandemie in Nederland werd vastgesteld dat meer dan 89 procent van de patiënten die overleden zijn aan het virus ouder was dan 70 jaar ¹. Deze cijfers tonen aan dat het vandaag meer dan ooit essentieel is om de gezondheid van oudere patiënten te beschermen met steeds meer betrokkenheid en aandacht.

In de noodzakelijke situatie van totale isolatie is de oudere bevolkingsgroep het zwaarst getroffen, zowel mentaal als fysiek, door het gebrek aan contact met de buitenwereld en sociale contacten. De gezondheidscrisis heeft de kwetsbaarheid van deze groep nog meer versterkt. In het dagelijkse leven is een goed sociaal leven en een actieve levensstijl een belangrijke manier om ziektes te voorkomen of te behandelen. Maar dit werd door social distancing veel moeilijker en zelfs sterk afgeraden.

Bovendien blijkt uit de statistieken dat internationaal gezien veel bevolkingsgroepen geleidelijk verouderen. Volgens de WHO zal het aantal mensen boven de 60 jaar tussen 2015 en 2050 bijna verdubbelen tot 2 miljard (en zullen 434 miljoen mensen boven de 80 jaar zijn).

Uitdagingen beschermen gezondheid ouderen

In dit klimaat van demografische veranderingen en toenemende risico's door het coronavirus vormt de zorg voor ouderen en patiënten met chronische aandoeningen een grote uitdaging voor de gezondheidszorg en voor de sociale systemen in de hele wereld.

Ouderen spelen een belangrijke rol in de gemeenschap en binnen hun familie. De algemene langere levensverwachting brengt meer mogelijkheden om te leren, te reizen en nieuwe passies en hobby's te ontdekken. Maar om daarvan te kunnen genieten, moet een persoon wel in goede gezondheid verkeren.

Er zijn veel ziektes die steeds meer ouderen treffen: gehoor- en gezichtsproblemen, osteoporose, gewrichts- en botpijn, luchtwegaandoeningen (zoals COPD), diabetes, depressie en dementie. Andere ‘geriatrische aandoeningen’ zijn onder andere zwakte, botfragiliteit, problemen met de urinewegen, valpartijen en doorligwonden als gevolg van een verminderde mobiliteit en een inefficiënte bloedsomloop.

Bovendien neemt in deze leeftijdsgroep het risico op meervoudige pathologieën toe, wat niet mag worden onderschat, vooral vanwege de mogelijke gevolgen in de huidige medische noodsituatie. Al deze factoren resulteren vaak in sociale uitsluiting of in aanzienlijk minder zelfstandigheid en veiligheid bij bejaarde patiënten. Meer dan ooit moet technologie helpen om de kwetsbaarheid van deze bevolkingsgroep te verminderen, die nog zichtbaarder wordt door de huidige gezondheidscrisis.

Telemonitoring ondersteunt senioren, zorg

Hoe kan hun levenskwaliteit verbeteren? Telegeneeskunde - ook wel telemonitoring genoemd - ondersteunt de gezondheidszorg door de gezondheid van oudere patiënten continue te monitoren, zelfs buiten het ziekenhuis. Het is mogelijk, en zelfs cruciaal, om oudere patiënten langdurige zorg aan te bieden.

Telemonitoring biedt veel mogelijkheden om medische onderzoeken te versnellen, de veiligheid van de patiënt te verbeteren, hun zelfstandigheid te verhogen en een actievere deelname aan de samenleving te stimuleren. Met telemonitoring kunnen de vitale parameters van patiënten permanent opgevolgd worden, om zo evoluties en eventuele veranderingen op te sporen. Op deze manier kunnen behandelingen en het behandelproces in het algemeen geoptimaliseerd worden, zowel voor patiënten met chronische ziektes als voor patiënten bij wie regelmatig de vitale parameters moeten worden gecontroleerd, zoals na een besmetting met COVID-19.

Oplossingen voor monitoring

Comarch Healthcare ontwikkelde verschillende oplossingen voor het monitoren van oudere patiënten, van draagbare apparaten, zoals de slimme armband Comarch Life Wristband, tot platformen voor gegevensanalyse zoals Comarch e-care. Alle apparaten tonen duidelijk de voortdurende inzet van Comarch om de volledige gezondheidszorg (ziekenhuizen, medische instellingen etc.) te ondersteunen en hen te begeleiden bij hun digitale transformatie. De diensten zijn gericht op de patiënt, die actief deelneemt aan zijn eigen behandelingsproces en een concrete verbetering van zijn levenskwaliteit kan waarnemen. Zo voelt de patiënt zich veilig en beschermd.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Download de gratis whitepaper ‘Telemonitoring van patiënten’ waar het nut en gebruikstoepassingen van deze oplossingen besproken worden, en ontdek er verscheidene internationale casestudies.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Comarch.
¹ Bron aantal overleden mensen als gevolg van Covid-19 in Nederland: RIVM.