Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Telemonitoring in steeds meer ziekenhuizen

Uit een enquete blijkt dat het overgrote deel van de ondervraagde ziekenhuizen een of meerdere vormen van telemonitoring aanbieden. Deze vorm van zorg op afstand wordt verreweg het meest, bij tweederde van de ziekenhuizen, ingezet bij patiënten die leiden aan hartfalen of COPD. Daarnaast wordt telemonitoring regelmatig ingezet bij diabetici en patiënten met chronische darmziekten. Sinds enkele maanden zijn een aantal ziekenhuizen gestart met het op afstand monitoren en begeleiden van COVID-19 patiënten.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Aan de enquete, die uitgevoerd werd door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), namen 33 ziekenhuizen en 11 categorale ziekenhuizen mee. De NVZ streeft met haar programma ‘Digitale Zorg’ naar een kwart minder fysieke policontacten. Die moeten vervangen worden door digitale zorg, zoals telemonitoring.

Als gevolg van de coronacisis hebben veel ziekenhuizen de afgelopen maanden (grote) stappen gezet op het gebied van digitale zorg. Dat uitte zich onder andere in de uitbreiding van bestaande telemonitoring en andere zorg op afstand initiatieven en projecten of het versneld uitrollen daarvan. Het is al meerdere malen aangetoond dat zorg op afstand de druk op de zorg, die tijdens de coronapandemie extreem hoog was, helpt verlichten.

Verschillen in telemonitoring

Uit de NVZ-enquete komt ook naar voren dat er een groot verschil is in het aantal patiënten dat per ziekenhuis voor een aandoening op afstand begeleid wordt. Die aantallen variëren van een ziekenhuis dat vijf patiënten met hartfalen op afstand begeleid tot een ziekenhuis waar zo’n 3500 COPD patiënten via telemonitoring begeleid worden.

Wat ook opvalt is dat nog slechts een beperkt deel van de ziekenhuizen afspraken gemaakt heeft met zorgverzekeraars betreffende de inkoop van zorg op afstand of telemonitoring. Op dit moment heeft ruim eenderde (37,5%) van de ziekenhuizen inkoopafspraken gemaakt voor de telemonitoring van COPD-patiënten. Voor diabetes patiënten geldt dat voor een op de acht ziekenhuizen (12,5%). Voor structurele borging van telemonitoring in het zorgproces zijn goede afspraken met de zorgverzekeraars essentieel.

Medisch servicecentrum

Een medisch servicecentrum, of virtual care center, worden grote groepen patiënten 24/7 op afstand gemonitord en begeleid. Daar worden patiënten naar toe verwezen die over een goed gedefinieerd zorgplan beschikken en na instructie weten hoe ze met zelfmonitoring om moeten gaan.

Deze medische servicecentra pakken dan de analyse van ingestuurde waardes en eventuele interventies op. Een kwart van de deelnemende ziekenhuizen heeft plannen voor de inzet van een medisch servicecentrum, de helft daarvan maakt al daadwerkelijk gebruik van zo’n centrum.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen