Telemonitoring pilot voor hartpatiënten

21 januari 2020
Bloeddruk-Hartritme
Monitoring
Nieuws

Het Spaarne Gasthuis is in oktober gestart met een telemonitoring pilot voor patiënten met hartfalen. Het ziekenhuis wil hiermee het zelfmanagement van deze patiënten verbeteren. Het uiteindelijke doel is de verbetering van de kwaliteit zorg voor hartpatiënten en het verminderen van het aantal bezoeken aan de poli.

Tijdens de pilot meten de patiënten zelf, thuis, regelmatig de hartslag, bloeddruk en, op een speciale weegschaal, gewicht. De resultaten worden ingevoerd in een app. Die informatie wordt automatisch naar het ziekenhuis gestuurd zodat de zorgverlener de patiënten op afstand kunnen monitoren. Voorafgaand aan de start van de telemonitoring vult de patiënt eerst een vragenformulier in.

Minder bezoeken aan de poli

Middels deze vorm van telemonitoring krijgen de zorgverleners een beter inzicht in de gezondheid van de patiënt zonder dat deze daarvoor telkens naar het ziekenhuis zelf hoeft te komen. Daardoor vermindert ook het aantal polibezoeken. De dagelijkse meetresultaten geven zowel de patiënt als de artsen een beter inzicht in de ontwikkeling van het ziektebeeld. Indien nodig kan de arts of cardioloog altijd accuut ingrijpen.

Vooralsnog is de pilot gericht op patiënten met hartproblemen, maar het ziekenhuis wil in de toekomst ook andere ziektebeelden met telemonitoring gaan uitbreiden. Daarbij wordt gedacht aan diabetes patiënten of het op afstand ondersteunen van mensen met een ademhalingsapparaat.

Onlangs bleek dat telemonitoring ook een positief effect kan hebben op het revalidatieproces van hartpatiënten. Een Amerikaanse zorginstelling geeft revaliderende hartpatiënten een smartwatch. Daar wordt onder andere de hartslag regelmatig mee gemeten, maar patiënten ontvangen ook meldingen wanneer ze moeten bewegen (sporten) en medicatie moeten innemen. De artsen kunnen op afstand de vorderingen bijhouden en, waar nodig, bijsturen of ingrijpen.

Positieve reacties op telemonitoring pilot

“We kunnen de patiënt op deze manier beter begeleiden. Zelf krijgen ze meer inzicht in hun welbevinden en hebben sneller door wanneer ze aan de bel moeten trekken. De proef is goed om behandelingsmethodes en medicatie zo goed mogelijk af te stemmen op individueel niveau", zegt verpleegkundig specialist cardiologie Gabi van der Laan.

"Patiënten reageren enthousiast op de pilot maar moeten wel wennen aan het idee dat ze dagelijks met hun ziektebeeld worden geconfronteerd. Het prettige is dat ze via de app ook berichten kunnen sturen voor niet acute zaken en vragen. Ik zit aan de andere kant van de computer en kan reageren. Ook wanneer de ingevulde vragenlijst of de meetwaarden daarom vragen."

Jan Nuyens is een van de hartpatiënten die deelneemt aan de pilot. “Vier jaar geleden merkte ik dat ik bij het tennissen kortademig werd en al snel kon ik geen straat meer oversteken. Door de metingen en de statistieken die deze thuismetingen opleveren krijg ik zelf een beter beeld hoe het er voor staat. Ik hoef niet meer te hopen: Ach het gaat morgen wel weer beter. Nu zie ik aan de hand van de meetwaarden dat het inderdaad beter gaat. Dat geeft rust en je hebt het gevoel dat iemand achter me staat."