Hoewel een hackathon veel voordelen biedt die een goede gegevensuitwisseling ten goede komt, is het niet de enige manier om gegevensdiensten gereed te maken voor grootschalig gebruik.

Testen gegevensuitwisseling met MedMij-hackathons

Na de succesvolle MedMij-hackathons van het afgelopen jaar, en het positieve resultaat, worden er dit jaar opnieuw hackathons georganiseerd voor diverse gegevensdiensten en functionaliteiten. Tijdens een hackathon wordt de volledige keten van gegevensuitwisseling (DVP, DVA, XIS en zorgaanbieders) grootschalig getest, met als doel om problemen vroegtijdig te identificeren. In korte tijd wordt waardevolle input verzameld over de huidige status van de gegevensdienst.
Door het direct ontdekken van problemen tijdens deze dag, kunnen ze ook sneller worden opgelost. Een goede voorbereiding, voldoende tijd en capaciteit is voor een hackathon dan ook zeer belangrijk. Dit wordt gedaan met het schrijven van testdossiers/scripts, het trainen van een loggingsteam en een triageteam. Tijdens de hackathon is er een loggingsteam beschikbaar om te helpen bij het vastleggen van problemen. Vervolgens worden deze problemen geanalyseerd door een triageteam en toegewezen aan de juiste partij.

Gegevensuitwisseling

Hoewel een Medmij-hackathon veel voordelen biedt die een goede gegevensuitwisseling ten goede komt, is het niet de enige manier om gegevensdiensten gereed te maken voor grootschalig gebruik. Het is essentieel om het juiste middel te kiezen dat past bij het doel. Om te bepalen of een hackathon geschikt is als aanpak, heeft PROVES een canvas en blauwdruk ontwikkeld voor hackathons, gebaseerd op eerdere ervaringen.

Zelf een hackathon organiseren

Voor wie zelf een hackathon wil organiseren, is de eerste stap het indienen van een officiële aanvraag bij het Kernteam Implementatie van MedMij. Het kernteam beoordeelt de aanvraag en beslist of een hackathon kan plaatsvinden. Hierbij wordt rekening gehouden met de beschikbaarheid van MedMij, VZVZ, Nictiz en PROVES, en of een hackathon de juiste aanpak is voor de gestelde vraag. Na goedkeuring van het implementatieteam organiseert de hackathon projectleider een gesprek met de aanvrager. Samen vullen ze een hackathon-canvas in, waarin wordt bepaald wat er nodig is om de hackathon uit te voeren. Dit omvat zaken zoals capaciteit, planning, rolverdeling, kosten, reikwijdte, risico’s, enzovoort. Door dit proces te volgen, wordt daarmee de kans vergroot op een succesvolle hackathon.

VIPP

In maart van dit jaar werd er een begin gemaakt met het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional (VIPP) . Dit implementatie- en subsidieprogramma, dat al meer dan zes jaar bestaat, heeft als doel om de uitwisseling van medische gegevens tussen instellingen en patiënten in de ziekenhuissector te versnellen. Vergelijkbare programma’s zijn opgezet voor andere zorgsectoren, zoals huisartsen, langdurige zorg, ggz en apotheken. Ziekenhuizen, categorale instellingen en klinieken hebben een deadline van 30 juni 2023 om te voldoen aan alle eisen van VIPP 5, waarmee dit programma officieel wordt afgerond. Een blauwdruk van een Medmij-hackathon is hier (pdf) te vinden.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Twitter
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Lees ook
MRI
Hersenschors kan Parkinsonsymptomen compenseren
Hartoperaties
Sneller herstel hartoperaties door nieuwe methodes
Databeschikbaarheid - Joba vd Berg
VWS, regel die databeschikbaarheid!
symposium
Margreet Vos: ‘Integreer duurzaamheid in de definitie van goede zorg’
Cardiologie
Diakonessenhuis schenkt Utrecht 56 connectieve AED's
Drie overheidsorganisaties op het gebied van cybersecurity openen een gezamenlijk loket waar organisaties cyberdreigingen of -kwetsbaarheden kunnen melden.
Drie cybersecurity-organisaties openen één loket
samenwerking
Regionale samenwerking groeit mede dankzij IZA
Planning gezondheidszorg regiobeelden
NZa: knelpunten aanscherpen in regiobeelden
Rapportage
Spraakherkenningsoplossing voor specialisten blijkt ideaal
hartstilstand
Slim horloge alarmeert meldkamer bij hartstilstand
Volg jij ons al?