Thuismeet-app EmmaHBPM moet sneller medicatie hoge bloeddruk bepalen

di 4 juni 2019 - 12:00
Bloeddruk-Medicine-Men
eHealth
Nieuws

Het UMC Utrecht en Medicine Men uit Abcoude hebben een toepassing ontwikkeld waarmee huisartsen de medicatie voor hun patiënten met hoge bloeddruk sneller kunnen bepalen (titreren). De patiënt voert daarbij met de app EmmaHBPM thuismetingen uit volgens een gestandaardiseerd protocol.

Een dergelijke aanpak zou volgens de Europese hypertensierichtlijn betrouwbaarder zijn dan de meting in de spreekkamer. Het instellen van medicatie verloopt zo sneller. Verder hoeft de patiënt niet meer naar de praktijk te komen en kan een e-consult (per mail of via beeldbellen) afdoende zijn. De meeste zorgverzekeraars vergoeden volgens Medicine Men de EmmaHBPM-toepassing.

Instellen medicatie duurt lang

Medicine Men concludeert op basis van onderzoek onder Nederlandse kaderhuisartsen CVRM dat veel huisartsen worstelen met het snel en correct instellen van bloeddrukmedicatie van patiënten met hypertensie. Het komt voor dat het instellen meerdere maanden duurt, waarbij een patiënt soms vier- tot achtmaal terug naar de praktijk moet voor een bloeddrukmeting.

Het bedrijf ontwikkelde daarom EmmaHBPM Medicatietitratie, samen met de afdeling vasculaire geneeskunde van het UMC Utrecht en met samenwerkingsverband Huisartsen Utrecht Stad (HUS). Doel van de toepassing is het instellen van de medicatie voor patiënt en huisarts eenvoudiger en sneller te maken. De huisarts registreert de patiënt op de EmmaHBPM-webpagina en geef een bloeddrukpakketje mee aan de patiënt.

Die installeert thuis de app en start onder begeleiding van de app met meten. Bij voldoende valide metingen – te zien op een web-dashboard - ontvangt de huisarts een melding en kan de titratie starten. Na iedere ingestelde periode kan de huisarts op afstand met de patiënt overleggen en zo nodig de medicatie aanpassen.

Hogere therapietrouw thuismeten

De geprotocolleerde thuismeting is volgens Medicine Men uniek en zou door zowel de Europese ESH-richtlijn als de NHG CVRM-richtlijn geaccepteerd zijn als alternatief voor de huidige gouden standaard, de 24-uurs bloeddrukmeting. Thuismeten zou een hogere therapietrouw van patiënten inhouden, omdat zij meer inzicht krijgen in de werking van hun medicatie. EmmaHBPM is verder CE medical device class I gecertificeerd.

De toepassing kent drie modules:

  • Diagnostiek voor een diagnostische meting om te controleren of een patiënt mogelijk hypertensie heeft.
  • Medicatietitratie voor een medicatie-instelperiode.
  • Monitoring voor permanente bloeddrukbewaking thuis.

Voor internisten in ziekenhuizen en zbc’s bestaat er de extended care optie, waarmee artsen zelf de meetfrequentie over langere tijd kunnen instellen. EmmaHBPM wordt verder ingezet voor onderzoekstoepassingen.

Telemonitoring inzetten bij bloeddruk

Er wordt al meer gekeken naar thuismonitoring van bloeddruk. Gezondheidscentrum Dillenburg in Alphen aan den Rijn is bijvoorbeeld in juli 2018 binnen de regionale proeftuin Gezonde zorg, Gezonde regio een pilot begonnen waarbij patiënten hun bloeddruk zelf meten en delen met huisarts en POH. De uitkomsten zijn tot nu toe positief, zo bleek. De doelgroep betrof patiënten met stabiele laagcomplexe CVRM (cardiovasculair risicomanagement), die gemiddeld drie tot vier keer per jaar op consult komen -vooral om hun bloeddruk te laten meten. Het Rijnstate Casculair Centrum deed in 2017 vergelijkbaar praktijkonderzoek, met als doel consulten in aantal te beperken en kosten te besparen.

In de rubriek Wetenschap van ICT&health wordt komend nummer onder meer onderzoek beschreven naar de impact en haalbaarheid van het meten van bloeddruk zonder de gebruikelijke oppompbare band. ICT&health 3 verschijnt rond 19 juni.