Thuismonitoring bij patiënten met verhoogde bloeddruk

1 maart 2023
Bloedruk-meten
Monitoring
Nieuws

Menigeen komt het liefst zo min mogelijk over de vloer bij de huisarts of het ziekenhuis. Om toch grip te houden op de gezondheid is thuismonitoring hét middel. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) maakt daarom sinds 2018 gebruik van thuismonitoring voor patiënten met verhoogde bloeddruk. Patiënten meten thuis hun gezondheidswaarden en geven deze met een applicatie op hun telefoon of tablet door aan hun zorgverlener.

Patiënten die daarvan gebruik maken, meten thuis hun gezondheidswaarden en geven deze met een applicatie, zoals gezegd, door aan hun zorgverlener. Vervolgens beoordelen verpleegkundigen van het monitoringscentrum deze waarden en overleggen, indien nodig, met zorgverleners. Vanaf nu werken Jeroen Bosch Huisartsen (JBH) en het JBZ in het monitoringscentrum samen, en kunnen huisartspatiënten met verhoogde bloeddruk gebruikmaken van thuismonitoring.

Thuismonitoring

In de pilot waarmee het JBH en het JBZ zijn gestart, kunnen patiënten met een verhoogde bloeddruk uit drie huisartsenpraktijken in de regio ‘s-Hertogenbosch thuis hun bloeddruk en hartslag meten en insturen. Zodra de waardes na de eerste meting afwijken, krijgt de patiënt automatisch een bericht om een extra meting te doen.

Wijken ook deze waardes af, dan neemt een verpleegkundige van het JBZ contact op met de praktijkondersteuner van de huisartsenpraktijk. De huisarts biedt vervolgens de juiste zorg aan de patiënt. Dit betekent dat patiënten niet bij hun huisarts langs hoeven te gaan wanneer hier een aantoonbare reden voor is en worden huisartsen alleen ingeschakeld op het moment dat er zorg verleend moet worden. Voor zowel de patiënt als de huisarts is dit een uitkomst.

Voordelen

In de praktijk blijkt dat thuismonitoring meer voordelen biedt dan alleen minder reistijd en inspanning voor de patiënt. Degenen die zelf hun gezondheidswaarden meten, hebben meer inzicht in hun gezondheid en merken wisselingen in hun gezondheid sneller op. De ervaring van het JBZ met thuismonitoring wordt met deze pilot ook ingezet om samen met huisartsen en praktijkondersteuners de eigen regie van patiënten en cliënten te vergroten.

Samenwerking

Gedurende het afgelopen jaar monitorde het monitoringscentrum van het Jeroen Bosch Ziekenhuis ruim 2000 patiënten met verschillende ziektebeelden. Gedurende de Coronaperiode hebben huisartsen en het JBZ ook nauw samengewerkt met het COVID-thuis programma, waarbij patiënten met corona in hun eigen omgeving konden herstellen. Deze samenwerking zal nu verder worden uitgebouwd.

Tot en met april 2023 zal deze pilot lopen. Het JBZ heeft samen met JBH en thuiszorgorganisaties een stuurgroep opgericht om projecten voor thuismonitoring in de regio te ondersteunen. Samen goede zorg in de eigen omgeving van alle patiënten bieden, is wat men met deze pilot wil bewerkstelligen.

Thuismonitoring raakt steeds meer in zwang. Ook in het Rotterdamse Maasstad Ziekenhuis kunnen patiënten thuis zelf hun bloeddruk meten en via een app ter controle doorgeven aan het ziekenhuis.