Thuismonitoring coronapatiënten verlicht druk op zorg

15 mei 2023
Thuismonitoring-meten-op-afstand-smart-watch-vrouw-bed
Monitoring
Nieuws

Uit onderzoek van UMC Utrecht komt naar voren dat coronapatiënten goed in staat zijn om thuis het zuurstofgehalte in hun bloed te meten. Zij worden daar dan wel in begeleid door hun huisarts. Dit betekent dat zijn een groter deel van hun ziekteverloop thuis kunnen blijven. Ook wordt de druk op de zorg verlicht. De studie waaruit dit naar voren komt, werd gedurende de coronapandemie in Utrecht en omgeving uitgevoerd, en is nu gepubliceerd in het British Journal of General Practice. UMC Utrecht past de thuismonitoring inmiddels ook toe bij patiënten met andere luchtweginfecties.

Het meten van zuurstofgehalte in het bloed helpt huisartsen bij het bepalen of de toestand van een patiënt aan het verslechteren is. Een daling van het gehalte is hiervoor een duidelijke indicatie. Bij sommige patiënten gaat een laag zuurstofgehalte niet samen met benauwdheid, zodat ze dit niet zelf voelen terwijl een zuurstofmeting dit wel opmerkt. Vroegtijdig signaleren en behandelen levert belangrijke gezondheidswinst op, zeker wanneer een onderliggende aandoening een groter risico heeft voor een ongunstig ziektebeloop.

Studie levert bewijs

Thuismonitoring van het zuurstofgehalte door de patiënt zélf kan dan uitkomst bieden, maar wetenschappelijk bewijs hiervoor was tot nu toe volgens UMC Utrecht niet voorhanden. Daarom onderzocht het universitaire ziekenhuis de haalbaarheid van thuismonitoring van coronapatiënten door de zuurstofverzadiging te meten met een pulsoximeter. Dit is een medisch meetinstrument waarmee het zuurstofgehalte in het bloed kan worden bepaald via een clipje op een vinger.

Zes weken na de start van de studie was er geen verschil in herstel van de corona-infectie tussen de interventiegroep en de controlegroep. Ook was er geen verschil tussen de groepen voor wat betreft zorggebruik zoals contact met de huisarts, ziekenhuisbezoek of ziekenhuisopname.

Thuismonitoring geeft veilig gevoel

Het onderzoek richtte zich op mensen van 40 jaar en ouder met matig– tot ernstige klachten van COVID-19, met een hart- of vaatziekte of risicofactoren, en bij wie de huisarts zorgvuldige follow-up wenselijk vond. De bij de studie betrokken thuismonitoring-patiënten gaven aan zich veilig te voelen. Zij gingen niet vaker naar de huisarts of het ziekenhuis als de controlegroep van patiënten die niet zelf het zuurstofgehalte maten. Ook hadden ze het gevoel meer regie te hebben over hun behandeling. Daarnaast verlicht de thuismonitoring de druk op de (ziekenhuis)zorg, zo concluderen de onderzoekers.

Volgens hoofdonderzoeker dr. Dorien Zwart (Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde, UMC Utrecht) is de studie de eerste in zijn soort die thuismonitoring van risicopatiënten met matig tot ernstige coronaklachten in de huisartsenpraktijk heeft onderzocht. De studie toont dat thuismonitoring bij deze groep met risicofactoren zoals hart- en vaatziekten met behulp van een gevalideerde zuurstofmeter in de dagelijkse huisartsenpraktijk goed toepasbaar is.

Meer regie

UMC Utrecht stelt samen met zorgpartners en patiënten (digitale) initiatieven te ontwikkelen die zorg dichter bij huis mogelijk maken. Een voorbeeld is het recente COVERED-project om patiënten met infectieziekten 24/7 thuis te monitoren. Zo kan de zorg nog persoonlijker en toegankelijker worden gemaakt: zoveel mogelijk afgestemd op de individuele patiënt, en waar mogelijk ondersteund met apps. Door zorg dicht bij huis mogelijk te maken ervaren patiënten meer eigen regie”, concludeert Zwart. “En het draagt tevens bij aan het ontlasten van onze zorgverleners en het betaalbaar houden van de zorg.”

Lees hier het artikel over de studie in het British Journal of General Practice.