Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Thuismonitoring helpt bij behandeling kinderen met astma

Data opgehaald via thuismonitoring kan helpen om de behandeling van kinderen met astma te verbeteren. Dat blijkt uit onderzoek van Medisch Spectrum Twente (MST). Het ziekenhuis zet al langer thuismonitoring in voor kinderastmazorg. Destijds werd onderzocht of met een app kinderen met astma gestimuleerd konden worden om meer te bewegen. Een zogeheten e-health team haalt nu nieuwe inzichten uit de monitoringgegevens. Er wordt gekeken naar verdere opschaling.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Astma kan ertoe leiden dat kinderen minder bewegen, met een negatieve impact op hun gezondheid. In dit kader zette het MST in 2017 al een virtueel, interactief speelplein in op de poli Kindergeneeskunde. Deze playground AirPlay combineert beweging en monitoring van jeugdige astmapatiënten. Hier is inmiddels thuismonitoring aan toegevoegd.

Meer inzicht via thuismonitoring

De thuismonitoring houdt in dat kinderen wearables dragen die inzicht geven in de verschillende aspecten van astma, zoals hoe actief een kind overdag is. Verder wordt een longfunctiemeter gebruikt om te bepalen of de luchtwegen open staan of juist vernauwd zijn. Zo kan een astma-aanval vroegtijdig opgespoord worden. Een smart inhaler meet hoe de inhalator gebruikt wordt en geeft inzicht in hoe therapietrouw de kinderen zijn. De smart-inhaler is gekoppeld aan een puffer-app, die op een speelse manier feedback geeft aan de kinderen. Ouders kunnen online contact zoeken als hun kind een aanval heeft, zodat ingegrepen kan worden zonder dat het kind direct naar het ziekenhuis moet.

Technisch Geneeskundige Mattiènne van der Kamp vertelt dat het aantal spoedopnames onder kinderen met astma op deze manier al behoorlijk beperkt is. Binnen MST zijn er ruim 50 kinderen die gebruik hebben gemaakt van deze online monitoring. Op dit moment worden zo’n 10 tot 20 kinderen thuis gemonitord. “Belangrijk is dat we kijken per kind wat een kind nodig heeft. We kunnen een kind helemaal volhangen met apparaten, maar we doen zo weinig als kan en zoveel als moet. Het moet wel leefbaar blijven.”

Interessante trends

“De monitoringpilot geeft ouders meer zekerheid”, vervolgt Van der Kamp. “Ze kunnen direct om advies vragen en hoeven niet te wachten.” Daarnaast toont de monitoring interessante trends. “We zagen dat kinderen met astma eerder wakker zijn en onrustiger slapen. Dag- en nachtschommelingen van lichaamsstoffen zoals cortisol, zorgen dat astmaklachten vaak verergeren aan het einde van de nacht en daar word je wakker van. We weten dat dit een probleem is wanneer we het uitvragen in de spreekkamer, maar nu hebben we ook data om het te ondersteunen.”

Het gebruik van digitale toepassing heeft voor een verschuiving van taken gezorgd binnen het voor kinderastmazorg verantwoordelijke team. Van der Kamp: “Via de app krijg je dagelijks berichtjes en data binnen. Daar hebben we een e-health team voor. Dat is een investering in tijd die we doen, maar het heeft er tot dusver wel voor gezorgd dat er minder spoedbezoeken en opnames zijn bij onze matig-tot-zware astmapatiënten.”

Opschalen digitale zorg

Het MST wil nu kijken hoe deze nieuwe manier van zorg opgeschaald kan worden om meer kinderen en ouders te helpen astma goed onder controle te krijgen. Daarnaast biedt de data nieuw materiaal voor onderzoek. “Wat zijn trends die we zien in de data? Kunnen we astma-aanvallen gaan voorspellen?” geeft Van der Kamp aan. Zo kan binnen de verkregen data ook worden gezocht naar de grote gemeenschappelijke deler.

Verder kijkt het MST naar een vervolgstudie met Philips. “Zo kan op grotere schaal worden gekeken naar deze e-health en thuismonitoring”, vertelt Van der Kamp tot slot. “Het lijkt binnen de kleine pilot veelbelovend, nu is het zaak om dit ook groter uit te voeren om te kijken of het ook daadwerkelijk effectief is.”

De Puffer-app zou ook uitgebreid moeten worden, zodat deze accurater metingen uit kan voeren bij een grotere groep kinderen. Een optie die nu wordt onderzocht, is of met name de metingen binnen de slaap nauwkeuriger kunnen worden, juist omdat het astma hier zoveel impact op heeft. Voorbeelden hiervan zijn ‘hoeveel hoest een kind ’s nachts?’ en ‘hoe is de ademhaling ’s nachts?’.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen