Search
Close this search box.
Search

Thuismonitoring helpt bij behandeling kinderen met astma

Data opgehaald via thuismonitoring kan helpen om de behandeling van kinderen met astma te verbeteren. Dat blijkt uit onderzoek van Medisch Spectrum Twente (MST). Het ziekenhuis zet al langer thuismonitoring in voor kinderastmazorg. Destijds werd onderzocht of met een app kinderen met astma gestimuleerd konden worden om meer te bewegen. Een zogeheten e-health team haalt nu nieuwe inzichten uit de monitoringgegevens. Er wordt gekeken naar verdere opschaling.

Astma kan ertoe leiden dat kinderen minder bewegen, met een negatieve impact op hun gezondheid. In dit kader zette het MST in 2017 al een virtueel, interactief speelplein in op de poli Kindergeneeskunde. Deze playground AirPlay combineert beweging en monitoring van jeugdige astmapatiënten. Hier is inmiddels thuismonitoring aan toegevoegd.

Meer inzicht via thuismonitoring

De thuismonitoring houdt in dat kinderen wearables dragen die inzicht geven in de verschillende aspecten van astma, zoals hoe actief een kind overdag is. Verder wordt een longfunctiemeter gebruikt om te bepalen of de luchtwegen open staan of juist vernauwd zijn. Zo kan een astma-aanval vroegtijdig opgespoord worden. Een smart inhaler meet hoe de inhalator gebruikt wordt en geeft inzicht in hoe therapietrouw de kinderen zijn. De smart-inhaler is gekoppeld aan een puffer-app, die op een speelse manier feedback geeft aan de kinderen. Ouders kunnen online contact zoeken als hun kind een aanval heeft, zodat ingegrepen kan worden zonder dat het kind direct naar het ziekenhuis moet.

Technisch Geneeskundige Mattiènne van der Kamp vertelt dat het aantal spoedopnames onder kinderen met astma op deze manier al behoorlijk beperkt is. Binnen MST zijn er ruim 50 kinderen die gebruik hebben gemaakt van deze online monitoring. Op dit moment worden zo’n 10 tot 20 kinderen thuis gemonitord. “Belangrijk is dat we kijken per kind wat een kind nodig heeft. We kunnen een kind helemaal volhangen met apparaten, maar we doen zo weinig als kan en zoveel als moet. Het moet wel leefbaar blijven.”

Interessante trends

“De monitoringpilot geeft ouders meer zekerheid”, vervolgt Van der Kamp. “Ze kunnen direct om advies vragen en hoeven niet te wachten.” Daarnaast toont de monitoring interessante trends. “We zagen dat kinderen met astma eerder wakker zijn en onrustiger slapen. Dag- en nachtschommelingen van lichaamsstoffen zoals cortisol, zorgen dat astmaklachten vaak verergeren aan het einde van de nacht en daar word je wakker van. We weten dat dit een probleem is wanneer we het uitvragen in de spreekkamer, maar nu hebben we ook data om het te ondersteunen.”

Het gebruik van digitale toepassing heeft voor een verschuiving van taken gezorgd binnen het voor kinderastmazorg verantwoordelijke team. Van der Kamp: “Via de app krijg je dagelijks berichtjes en data binnen. Daar hebben we een e-health team voor. Dat is een investering in tijd die we doen, maar het heeft er tot dusver wel voor gezorgd dat er minder spoedbezoeken en opnames zijn bij onze matig-tot-zware astmapatiënten.”

Opschalen digitale zorg

Het MST wil nu kijken hoe deze nieuwe manier van zorg opgeschaald kan worden om meer kinderen en ouders te helpen astma goed onder controle te krijgen. Daarnaast biedt de data nieuw materiaal voor onderzoek. “Wat zijn trends die we zien in de data? Kunnen we astma-aanvallen gaan voorspellen?” geeft Van der Kamp aan. Zo kan binnen de verkregen data ook worden gezocht naar de grote gemeenschappelijke deler.

Verder kijkt het MST naar een vervolgstudie met Philips. “Zo kan op grotere schaal worden gekeken naar deze e-health en thuismonitoring”, vertelt Van der Kamp tot slot. “Het lijkt binnen de kleine pilot veelbelovend, nu is het zaak om dit ook groter uit te voeren om te kijken of het ook daadwerkelijk effectief is.”

De Puffer-app zou ook uitgebreid moeten worden, zodat deze accurater metingen uit kan voeren bij een grotere groep kinderen. Een optie die nu wordt onderzocht, is of met name de metingen binnen de slaap nauwkeuriger kunnen worden, juist omdat het astma hier zoveel impact op heeft. Voorbeelden hiervan zijn ‘hoeveel hoest een kind ’s nachts?’ en ‘hoe is de ademhaling ’s nachts?’.

Martijn Kregting

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
DigiPunt zorg
DigiPunt, thuismonitoring astmapatiënten en digitale recepten
Financiering passende zorg
Subsidieoproep passende zorg in verpleging en verzorging
diagnostiek
Goede zorg begint met goede diagnostiek
transformatieplan CWZ
Positieve beoordeling voor transformatieplan CWZ
Regioplannen NZa
NZa pleit voor meer meetbare doelen in regioplannen
e-learning
E-learning breder ingezet bij digitalisering ziekenhuizen
De WHO heeft onlangs de kick-off gegeven voor het Global Initiative on Digital Health (GIDH). Het doel van het initiatief is om de implementatie van de ‘Wereldwijde strategie voor digitale gezondheidszorg 2020-2025’ te versterken en te versnellen.
Global Initiative on Digital Health officieel van start
Oncologienetwerk
Nieuw oncologienetwerk Noord- en Oost-Nederland
Verbeterprogramma ouderenzorg
Samenwerking centraal in verbeterprogramma Samen Beter
eiwitten
Menselijke eiwitten herkennen met nieuwe techniek
Volg jij ons al?