Thuismonitoring Isala inspireert andere ziekenhuizen

18 juli 2022
thuismonitoring-scaled
Digitalisering
Nieuws

Thuismonitoring is inmiddels definitief doorgebroken. Zorg thuis in plaats van in het ziekenhuis - als het mogelijk is - is daarbij het uitgangspunt. Bij de ziekenhuizen van Isala timmert men op het gebied van thuismonitoring van corona-patiënten bijvoorbeeld hard aan de weg. Een speciaal medisch coördinatie bureau (MCB) binnen Isala is hiervoor verantwoordelijk. In een rapport van het Landelijk Expertteam Covid-zorg werd de thuismonitoringsaanpak van Isala aangemerkt als best practice.

Er is bij Isala voor het MCB een hoofdrol weggelegd bij thuismonitoring. Het MCB zorgt voor de monitoring, ondersteuning, coördinatie en regie in medisch specialistische zorg thuis. Half augustus 2022 start het MCB bijvoorbeeld  een pilot met de app Icare voor thuismonitoring van coronapatiënten.

Kwartiermaker Aenne Merkx ziet het als volgt voor zich: “Zodra een huisarts een Covid-patiënt bij ons aanmeldt voor thuismonitoring, neemt het MCB contact op met de wijkverpleegkundige, die naar de patiënt toe gaat. Hij of zij verzorgt de installatie van de app en uitleg over de saturatiemeter en is sowieso in die beginfase meer bij de patiënt aanwezig. Dit kan mogelijk helpen met het sneller weer op de been krijgen van de patiënt en het voorkomen van een opname.”

MCB: flexibiliteit en slagkracht

Het team van MCB is bewust klein gehouden, want slagkracht en flexibiliteit zijn essentieel. Het team bestaat uit vier connected care verpleegkundigen, die eerder op de SEH, IC en cardiologie-afdeling hebben gewerkt. Tevens is er een transferverpleegkundige met kennis en ervaring op het gebied van nazorg lid. huismonitoring heeft zijn kracht tijdens de coronagolven inmiddels ruimschoots bewezen. Het Landelijk Expertteam Covid-zorg noemt in een rapport de zorg op afstand in Ziekenhuizen als één van dé oplossingen voor toekomstige coronagolven. In datzelfde rapport noemt het landelijke expertteam thuismonitoring van Covid-patiënten Isala als één van de best practices.

Versneld naar huis met thuismonitoring

In december 2020 werd gestart met de thuismonitoring van Covid-patiënten bij Isala. In veel gevallen was zo opname niet nodig en konden patiënten regelmatig versneld met zuurstof naar huis. Sindsdien wordt er het hele jaar door gemonitord. Uiteraard wisselt het aantal patiënten sterk, afhankelijk van de coronagolven. Er kan dan ook heel snel en eenvoudig worden op- en afgeschaald. Indien het nodig is kunnen er ruim honderd corona-patiënten thuis gemonitord worden.

Het MCB bereidt zich voor op een scenario, waarbij er meer thuismonitoring nodig is, zo valt te lezen op de website van Isala. Het zoekt hiervoor de samenwerking op in de regio. Aenne Merkx: ‘Samen met Gijs Patijn ben ik aangesloten bij de Covid-werkgroep vanuit het Netwerk Acute Zorg Zwolle. Onze opdracht is om te kijken hoe we elkaar in de regio kunnen ondersteunen. Maar ook landelijk is er kruisbestuiving.

Onlangs deden we mee aan een webinar van de Luscci-app en deelden we onze ervaringen op het gebied van thuismonitoring van Covid-patiënten. Veel ziekenhuizen hadden interesse. We willen anderen niet vertellen hoe ze het moeten doen, maar hopen vooral te inspireren en in sommige gevallen zelfs samen te werken. Isala is een groot ziekenhuis. Wij hebben meer mogelijkheden om snel op te schalen in thuismonitoring dan bijvoorbeeld kleinere streekziekenhuizen. Ik kan me best voorstellen dat wij voor sommige organisaties dit deel over zouden kunnen nemen.’

Thuismonitoring wordt gemeengoed in zorg

Thuismonitoring is niet nieuw: ook pre-COVID gebeurde het al, maar op veel kleinere schaal. Niet alleen coronapatiënten kunnen thuis worden gemonitord. We zien in tal van ziekenhuizen inmiddels tal van mogelijkheden. Met name het thuis monitoren van chronische patiënten wordt steeds meer gemeengoed. Het gaat dan om monitoring van patiënten met bijvoorbeeld astma zoals bij het Diakonessenhuis. Maar ook bij hartfalen worden patiënten op afstand in de gaten gehouden zoals bij Viecuri regelmatig gebeurt.

Het voordeel is net als bij de coronacasus bij Isala dat mensen die van afstand gemonitord worden minder snel hoeven worden opgenomen en minder vaak naar de poli hoeven te komen. Maar ook bij andere meer kortdurende behandelingen is thuismonitoring zonder meer veelbelovend . Een maagverkleining of andere bariatrische operatie kan bij Zuyderland sinds kort dankzij thuismonitoring bijvoorbeeld nu al met een dagbehandeling. En kunnen patiënten al op de dag van de operatie het ziekenhuis verlaten. Dit is mogelijk met een slimme pleister die vanuit de thuissituatie communiceert met de behandelaar.