Thuismonitoring onmisbaar voor COPD-patiënten

29 september 2022
Monique-Meijer-01-1
Monitoring
Nieuws

Een pilot met thuismonitoring van COPD-patiënten van het LangeLand Ziekenhuis, die op 1 februari 2022 startte, slaat goed aan. Uit een tussentijdse evaluatie blijkt dat patiënten meer zicht krijgen op hun eigen ziekte en verpleegkundigen sneller problemen signaleren dankzij het monitoringsysteem.

Thuismonitoring slaat heel goed aan bij mensen met chronische ziekten. Dat blijkt uit tal van waarnemingen van artsen, verpleegkundigen én patiënten. En ook een tussentijdse evaluatie van een pilot met thuismonitoring van het LangeLand Ziekenhuis voor COPD-patiënten wijst duidelijk die richting op. Ook op andere plekken is thuismonitoring succesvol. Bij het Spaarne Gasthuis worden bijvoorbeeld alweer bijna een jaar een veertigtal COPD-patiënten, voor wie reizen naar het ziekenhuis een te zware opgave is, steeds vaker op afstand gemonitord. Het ziekenhuis maakt daarvoor gebruik van het digitale platform Compaan. Bij het Langeland ziekenhuis wordt in de pilot de thuismonitoringsapp  SanaCoach ingezet.

Meer ziekte-inzicht

Dankzij deze app hoeven patiënten minder vaak naar het ziekenhuis. Interessant is ook dat patiënten door alle data die ze krijgen door de thuismonitoring zelf meer inzicht krijgen in hun ziekte en meer autonomie ervaren. Mijnheer Ronk die zelf COPD heeft vertelt: “Thuismonitoring is voor mij onmisbaar geworden. Ik zou niet meer zonder willen. Het invullen van de vragenlijst op de app is heel nuttig. Ik zie direct of mijn toestand stabiel is of dat het wat verslechtert. Dit kan een hoop ellende voorkomen. Tevens begrijp  ik mijn ziekte beter omdat er veel informatie te vinden is in de app.””

Essentieel is dat zorgverleners meteen een seintje krijgen als het slechter gaat met COP-patiënten. Voor de thuismonitoring wordt de SanaCoach COPD app ingezet. Hierop registreren patiënten zelf longmetingen en beantwoorden ze ook vragen. Een verpleegkundige van Langeland controleert die vragenlijst en belt de patiënt indien er sprake is van een afwijkende uitkomst. Doordat de vinger goed aan de pols wordt gehouden, kan thuismonitoring ervoor zorgen dat COPD-patiënten in de toekomst minder vaak naar het ziekenhuis hoeven.

Laagdrempelige zorg COPD-patiënten

Natuurlijk blijven er controles bij de longarts, maar de monitoring op afstand zorgt voor tussentijds contact en het bijstellen van het behandelplan zonder dat een bezoek aan het ziekenhuis nodig is. Monique Meijer en Agnes Kulik-Koek zijn longverpleegkundigen van het LangeLand Ziekenhuis en vertellen: “Via thuismonitoring signaleren we het eerder als het slechter gaat met een patiënt. De zorg wordt laagdrempeliger, omdat patiënten via de app direct contact met ons op kunnen nemen. Hierdoor kunnen we meer gestructureerd en op vaste tijden aandacht besteden aan onze patiënten met een goede continuïteit van zorg als gevolg.”

Koppeling met HIS lastig

Thuismonitoring blijkt in de praktijk voor alle partijen veilig en prettig te zijn. Voor de vijf huisartsenpraktijken die deelnemen is de toegevoegde waarde echter iets minder groot omdat COPD-patiënten die bij de huisarts onder controle zijn meestal relatief weinig klachten hebben. De meerwaarde van thuismonitoring zit voor hen vooral in de preventie: het voorkomen dat klachten verergeren. COPD-patiënten kunnen zo langer onder behandeling van de huisarts of praktijkondersteuner blijven in plaats van de medisch specialist in het ziekenhuis. Uit de pilot blijkt wel dat het werken met de thuismonitoringstoolhuisartsen en praktijkondersteuners extra werk oplevert doordat er geen koppeling is tussen SanaCoach en het Huisartseninformatiesysteem (HIS) Medicom. De pilot loopt tot het einde van het jaar en de resultaten worden de komende tijd verder geëvalueerd.