Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Thuismonitoring van COPD-patiënten in Spaarne Gasthuis

Bij het Spaarne Gasthuis worden een veertigtal COPD patiënten, voor wie reizen naar het ziekenhuis een te zware opgave is, steeds vaker op afstand gemonitord. Het ziekenhuis maakt daarvoor gebruik van het digitale platform Compaan. Thuismonitoring biedt verschillende voordelen voor zowel de patiënt als zorgverleners. Daarnaast wordt ook gekeken of het een bijdrage kan leveren aan een snellere gegevensuitwisseling tussen thuiszorg en het ziekenhuis.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De patiënten die vanwege hun ziekte niet naar de polikliniek kunnen komen werden altijd al nauwlettend thuis in de gaten gehouden. Dat gebeurde, en gebeurt nog steeds, in samenwerking met longverpleegkundigen in de thuiszorg. Door te kiezen voor thuismonitoring met behulp van het digitale platform Compaan kunnen de betreffende COPD-patiënten nog nauwlettender gevolgd worden door zowel de thuisverpleegkundigen als longartsen in het ziekenhuis.

“Patiënten hoeven alleen nog maar naar het ziekenhuis te komen als het echt nodig is, en wij kunnen sneller beoordelen wat er aan de hand is en een opname voorkomen. Via de telefoon is het lastig controleren hoe iemand ademt of een pufje neemt. Maar met de gegevens die de patiënt thuis invult, kunnen we beter objectiveren”, aldus verpleegkundig specialist longziekten Daniëlle Wester.

Tablet voor thuismonitoring

COPD-patiënten die in aanmerking komen voor thuismonitoring ontvangen van Compaan een tablet en een saturatiemeter die aan deze tablet gekoppeld is. De patiënt vult op de tablet regelmatig een CCQ (Clinical COPD Questionnaire)- vragenlijst in. In geval van kortademigheid meet de patiënt zelf het zuurstofgehalte in het bloed. Via het platform van Compaan kunnen de antwoorden van de vragenlijst en de thuismetingen ingezien worden door de zorgverleners van de patiënt.

“Als longverpleegkundigen in de thuiszorg op basis van die metingen afwijkingen constateren, nemen ze contact met ons op om te overleggen. Dan bespreken we bijvoorbeeld of we de klachten met prednison kunnen verminderen, en ik kan dan meteen een recept uitschrijven”, vertelt Daniëlle Wester.

Patiënten die daar behoefte aan hebben, of wanneer de noodzaak zich voordoet, kunnen via de tablet en het Compaan platform ook beeldbellen met het ziekenhuis of de thuisverpleegkundige. Daarnaast wordt ook bekeken of het digitale platform een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de uitwisseling van patiëntgegevens tussen de thuiszorg en het ziekenhuis.

“De gegevens die de thuiszorg stuurt, moet ik handmatig in het patiëntendossier invoeren. Een overzichtelijk beeld van het verloop van de ziekte ontbreekt dus nog. Ik hoop dan ook dat er snel een koppeling met ons EPIC-systeem komt, dat zou een mooie volgende stap zijn”, besluit Wester.

De thuismonitoring van COPD-patiënten is met name ook tijdens de coronacrisis in veel ziekenhuizen geïntroduceerd of verder uitgebreid.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen