Thuiszorg Evean: vaak ontbreekt goede business case voor e-health

24 januari 2017
Nieuws

Thuiszorgorganisatie Evean wil het bewustzijn vergroten over de mogelijkheden die digitalisering biedt, zowel intern (richting medewerkers) als extern (aan de afnemers van zorg en hun omgeving. In beide gevallen gebeurt dit geleidelijk, stelt Kitty de Jong. Er is al veel meer mogelijk, maar een probleem is onder meer dat een business case vaak ontbreekt.

Intern digitaliseert Evean onder meer door alle buitenmedewerkers te voorzien van een iPad. Het doel is om hen zo meer mogelijkheden te geven om snel en efficiënt informatie over hun cliënten op te vragen of op te slaan. Via een makkelijk toegankelijk medewerkersportal moet onder meer email buiten de deur direct toegankelijk worden. Verder moet het portal toegang gaan bieden tot het elektronisch cliëntendossier (ECD).

Er is al veel meer mogelijk op het gebied van interne digitalisering, maar door het in fases op te delen, kunnen de medewerkers stukje bij beetje wennen aan de digitalisering van bepaalde werkprocessen. Behalve geleidelijke gewenning van de medewerkers staat privacy van cliënten centraal, benadrukt projectleider innovatie Kitty de Jong van Evean in een gesprek met Telecompaper.

Digitalisering via ehealth

Efficiëntere werkprocessen zijn één onderdeel  van de digitalisering, de andere kant wordt gevormd door technologie waarmee de zorg voor cliënten verbeterd wordt. Een voorbeeld van deze ehealth-toepassingen is de elektronische medicijndispenser waar Evean mee werkt. De dispenser geeft medewerkers meer tijd – zij hoeven nu niet zelf medicatie te verstrekken – en cliënten meer regie over hun dag.

Een ander voorbeeld is volgens De Jong de Thuispluskoffer die Evean in samenspraak met de ledenvereniging heeft geïntroduceerd. De ‘koffer’ omvat een reeks smart care toepassingen, zoals een GPS tracker en mobiele alarmering. Evean levert de producten zelf niet, maar geeft cliënten en hun familie de mogelijkheid om de onderdelen ervan twee weken uit te proberen.

Ontbreken business case

De Jong stelt dat er ook op het gebied van e-health in de thuiszorg al veel meer mogelijk is dan dat er momenteel daadwerkelijk toegepast wordt. “Het grote probleem is dat een business case vaak ontbreekt. Dergelijke zorg kost geld, maar levert bijvoorbeeld een zorgverzekeraar, een woningvereniging of mantelzorger ook voordelen op. Dan moeten zij ook bereid zijn daar aan bij te dragen. Dat begrip is er nog lang niet altijd.”

Wilt u als zorgprofessional, bestuurder, IT-er, beleidsmaker of patiënt ook op de hoogte blijven van alle relevante technologische ontwikkelingen in de zorg? Kom dan op 26 januari a.s.ook naar het Experience congres voor de zorg in het Beatrix Theater en claim hier een GRATIS TICKET voor u en uw collega's