Tijd begint te dringen voor VIPP Babyconnect subsidieaanvragen

26 november 2020
Baby
Financiën
Nieuws

Geboortezorg organisaties kunnen als regionaal partnerschap nog tot medio 2021 subsidie aanvragen in het kader van VIPP Babyconnect. De aanvragen kunnen ingediend worden in november/december 2020, februari 2021 en juni 2021. De subsidies bedragen maximaal 88.200 euro per VSV of IGO die deelneemt aan een regionaal partnerschap. Dit betekent dus dat een partnerschap een veelvoud van dit bedrag kan aanvragen.

Doel van deze subsidie is zorgaanbieders te helpen bij de implementatie van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Momenteel is deze vorm van gegevensuitwisseling nog nauwelijks mogelijk waardoor zorgverleners informatie vaak mondeling aan elkaar doorgeven of van papier moeten overtypen. Het gebrek aan digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg heeft ook tot gevolg dat cliënten hun eigen gegevens vaak niet of beperkt kunnen inzien. Om digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te bevorderen heeft het ministerie van VWS de VIPP Babyconnect subsidieregeling gestart.

VIPP Babyconnect programma

VIPP Babyconnect is begin 2019 van start gegaan. Eind oktober van dat jaar vond een bijeenkomst plaats over gegevensuitwisseling tussen de geboortezorg en jeugdgezondheidszorg. Het VIPP Babyconnect programmabureau ondersteunt zorgverleners en organisaties om veilige digitale gegevensuitwisseling mogelijk te maken voor naadloos aansluitende zorg.

“Het traject van digitale gegevensuitwisseling is taai, maar ik roep op tot versnelling. Pak nu het momentum om digitale gegevensuitwisseling in de praktijk te brengen. De subsidieregeling is er nú”, aldus een oproep van Erik Gerritsen, Secretaris-Generaal bij VWS, eerder deze maand.

Het belang om niet langer te wachten en nu tot samenwerking te komen wordt benadrukt door Susan Osterop, programmamanager Babyconnect: “De realisatie van digitale gegevensuitwisseling is een ingewikkeld traject. Het vraagt afstemming van vele partijen en technische aanpassingen. Hiervoor is nu nog de VIPP Babyconnect-regeling en de ondersteuning vanuit het programmabureau beschikbaar. Doe je nu niet mee, dan moet je het later zelf gaan organiseren”.

Digitale uitwisseling het nieuwe normaal

Digitale gegevensuitwisseling moet het nieuwe normaal worden. Dat is een doelstelling waar al in veel zorgsectoren aan gewerkt wordt. Dat moet ook gaan gelden voor de geboortezorg. De Zorgstandaard integrale geboortezorg en de wettelijke verplichting die er aan komen, schrijven dat zelfs voor. Daarnaast is al gebleken zowel zorgverleners als zwangeren gegevens graag digitaal met elkaar willen delen.

Omdat de voorbereidingstijd van een subsidieaanvraag minimaal drie maanden in beslag neemt, is het van belang dat regio's die in februari 2021 de subsidie willen aanvragen, uiterlijk in november starten, of al gestart zijn, met de voorbereidingen. Voor de aanvragen die gepland staan in juni begint de tijd, rekening houdend met de voorbereidingen en de decembermaand, ook te dringen. Daarnaast blijkt dat sommige regio's meer voorbereidingstijd nodig hebben dan de minimale drie maanden. Nú is dus de tijd om met de subsidieaanvraag te starten.

Het programmabureau van VIPP Babyconnect ondersteunt de geboortezorg bij het starten van de regionale samenwerking en het voorbereiden van de subsidieaanvraag. Zij doet dat in samenwerking met onder andere KNOV, Bo Geboortezorg, PGO on Air, NVOG, VSV Federatie en CPZ.