TNO, NWO vernieuwen lijst met sleuteltechnologieën

17 april 2023
Innovatie-technologie
Wetenschap
Nieuws

De basislijst uit 2018 heeft een inhoudelijke verdieping en verrijking gekregen. De huidige lijst is aangepast op basis van de actuele ontwikkelingen in de maatschappij én in de wetenschap en technologie wereldwijd. De nieuwe lijst reflecteert bijvoorbeeld de snelle opmars van kunstmatige intelligentie, het belang van quantumtechnologie en de klimaattransitie. Ook is in de omschrijvingen van de clusters en technologieën aandacht besteed aan de raakvlakken en samenhang tussen de diverse sleuteltechnologieën. In de ordering ligt volgens de NWO de focus dan ook op de technologie en niet op de toepassingen ervan.

Onderdeel missiegedreven innovatiebeleid

De herijkte lijst bestaat uit acht categorieën met in totaal 44 individuele technologieën en is onderdeel van het Nederlandse missiegedreven innovatiebeleid. De lijst van 44 sleuteltechnologieën speelt een belangrijke rol in de kennis- en innovatieagenda (KIA) Sleuteltechnologieën, de sleuteltechnologieontwikkeling binnen de Topsectoren, het Nationaal Groeifonds en NWO-calls, aldus TNO.

Zij vormt verder de basis voor de inzet van regionale middelen en EU-cofinanciering - en daarmee ook voor de Nationale Technologiestrategie van EZK. Om een goed beeld te krijgen waar Nederland wel en niet op wil inzetten, werkt EZK aan deze strategie, die later dit jaar bekend wordt gemaakt. Lees hierover meer in het Actieplan Innovatie en Impact dat ministers Micky Adriaansens van EZK en Robbert Dijkgraaf van OCW afgelopen najaar lanceerden.

Over sleuteltechnologieën

Sleuteltechnologieën zijn technologieën die de manier veranderen waarop mensen in de toekomst leven, leren, innoveren, werken en produceren veranderen. Bekende voorbeelden zijn AI en kwantum/quantum computing. Ze zijn voor Nederland essentieel bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en leveren een bijdrage aan de economie.

Sleuteltechnologieën hebben een breed toepassingsgebied in verschillende innovaties en sectoren. Ze maken baanbrekende proces-, product- en/of diensteninnovaties mogelijk. Daarnaast zijn sleuteltechnologieën essentieel bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en dragen ze bij aan de economie door het ontstaan van nieuwe bedrijvigheid en markten. Onderzoek naar sleuteltechnologieën kan fundamenteel zijn, maar altijd gericht op toepassing op de middellange tot lange termijn.

Wetenschapsfinancier NWO heeft in mei 2022 nog binnen de KIC-call ‘Sleuteltechnologieën’ acht onderzoeksprojecten gehonoreerd. Er ging destijds 11 miljoen euro naar diverse consortia van wetenschappers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. In hun projecten staat fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek centraal met behulp van innovatieve en baanbrekende technologieën. De acht projecten betroffen uiteenlopende thema’s, zoals het genoom herprogrammeren met CRISPR-Cas zonder genetische aanpassingen en medicatieveiligheid verbeteren voor patiënten met meerdere chronische aandoeningen.

Hieronder staan de acht categorieën en 44 technologieën:

Advanced materials:

Energy materials
Optical, electronic, magnetic and nanomechanical materials
Meta materials
Soft/bio materials
Thin films and coatings
Construction and structural materials
Smart materials

Photonics and optical technologies:

Photovoltaics
Optical systems and Integrated photonics
Photonic/Optical detection and processing
Photon generation technologies

Quantum technologies:

Quantum computing
Quantum communication
Quantum Sensing

Digital and information technologies:

Artificial intelligence
Data science, data analytics and data spaces
Cyber security technologies
Software technologies and computing
Digital Connectivity Technologies
Digital Twinning and Immersive technologies
Neuromorphic technologies

Chemical technologies:

(Bio)Process technology, including process intensification
(Advanced) Reactor engineering
Separation technology
Catalysis
Analytical technologies
Electricity-driven chemical reaction technologies

Nanotechnology:

Nanomanufacturing
Nanomaterials
Functional devices and structures (on nanoscale)
Micro- and nanofluidics
Nanobiotechnology / Bionanotechnology

Life science and biotechnologies:

Biomolecular and cell technologies
Biosystems and organoids
Biomanufacturing and bioprocessing
Bio-informatics

Engineering and fabrication technologies:

Sensor and actuator technologies
Imaging technologies
Mechatronics and opto-mechatronics
Additive manufacturing
Robotics
Digital manufacturing technologies
Micro electronics
Systems engineering