TNO opent de OK–simulator

20 oktober 2017
Nieuws

Een operatiekamer en operatieafdeling ontwerpen, inrichten en verbeteren is kostbaar en tijdrovend. Zolang de ruimte nog niet is gebouwd en ingericht, is het lastig om alle consequenties van keuzes te overzien.

Met de OK-simulator in Soesterberg kan TNO vanaf vandaag iedere bestaande of toekomstige OK nabouwen om de gebruikers, leveranciers en ontwerpers snel en levensecht te laten ervaren hoe hun OK in de praktijk gaat functioneren. Aanpassingen in het ontwerp zijn snel door te voeren en de consequenties daarvan te overzien en te beleven. Dat scheelt veel tijd en kosten. In Europa bestaat geen vergelijkbare faciliteit waarmee je door een operatiekamer kan lopen, nog vóór de eerste steen is gelegd. Flexibel naar grootte, vorm en functie De flexibele opzet maakt het mogelijk om de OK groter of kleiner te maken en de werking van pendels en operatielampen op elke gewenste plek te beproeven. In samenwerking met leveranciers kan bovendien alle denkbare inrichting en medische apparatuur – inclusief innovatieve concepten – in de ruimte worden geplaatst. Door de flexibele opstelling kan de omgeving ook worden ingezet voor andere toepassingen dan een OK, zoals het ontwerpen of optimaliseren van behandelkamers voor de eerstelijnszorg, intensive care, spoedeisende hulp, patiëntenkamers en andere zorggerelateerde ruimtes.

Snellere besluitvorming door OK-beleving

De enorme flexibiliteit van de OK-simulator stelt stakeholders in staat de ruimte met inrichting en ict-ondersteuning te zien en beleven. Voldoet de OK aan de bij het ontwerp gestelde eisen? Wat is wel of niet mogelijk? Wat is handig of juist vreselijk onhandig? Er staan, het voelen, het zien en de setting ter plekke aanpassen helpt architecten, leveranciers, hoofden OK, medisch personeel en ieder ander die bij het ontwerp is betrokken het ontwerp te evalueren en de juiste keuzes te maken. De OK-simulator betekent een belangrijke stap voorwaarts voor snelle besluitvorming rond de inrichting van een OK.

Ervaringen en inzichten delen TNO gaat de ervaringen met deze nieuwe OK-omgeving combineren met haar jarenlange expertise op het gebied van patiëntveiligheid, eisen rond infectiebestrijding, teampresteren, discipline, logistiek en Evidence Based Healthcare Design. Het wordt daarmee een kenniscentrum waar we de inzichten en ervaringen van ziekenhuizen, architecten en leveranciers bundelen en we deze partijen vanuit een wetenschappelijke basis ondersteunen bij het ontwerp en de inrichting van een geschikte OK voor nu en in de toekomst.  
Partners
Deze faciliteit is tot stand gekomen in samenwerking met een groot aantal partners. De grondleggers  van de OK-simulator zijn naast TNO:  Bussman, CFP Engineering, Elektro Klessens & de Koning, G & A interieurbouw, Lycalux, Medexs, Metaflex Siemens, SIMED, Stöpler en UMC Utrecht. Op een later moment hebben de volgende partijen zich ook nog bij het initiatief aangesloten: NewCompliance, Lighthouse Benelux en BAM Interflow door materialen en systemen beschikbaar te stellen. Onze partners maken het mogelijk de ruimte, de inrichting en de geplaatste medische apparatuur steeds aan te passen aan de laatste innovatieve concepten en de wensen van de gebruikers.

Meer weten over TNO en de andere vijf maatschappelijke thema’s?
Kijk dan op TNO