Toolkit moet gebruik telebegeleiding makkelijker maken

di 21 juli 2020 - 09:30
Videobellen-beeldbellen-e-consult
Samenwerking
Nieuws

Het samenwerkingsverband Vliegwielcoalitie heeft een toolkit ontwikkeld die zorginstellingen moet helpen bij het slim en efficiënt inrichten van telebegeleiding in hun werkprocessen. Hoewel digitale zorg zoals beeldbellen een versnelling heeft doorgemaakt tijdens de coronacrisis, zijn er ook nog hobbels om dit breed uit te rollen. Omdat digitalisering wel kan helpen bij zorguitdagingen, is het zaak die hobbels uit de weg te helpen.

Telezorg zou een no-brainer moeten zijn, meent Wilfred Heesen, cardioloog bij VieCure en werkgroepvoorzitter procesinnovatie van het Vliegwiel voor digitale innovatie. “Iedereen maakt al volop gebruik van digitale middelen, dus in de zorg is dat ook mogelijk. De coronacrisis heeft voor een versnelling gezorgd in de vraag naar digitale oplossingen, maar ook duidelijk gemaakt dat er nog uitdagingen zijn om dit breed uit te rollen. Met digitale zorg kunnen we de grote uitdagingen in de zorg aan, zoals het personeelstekort en de grote groei aan chronische zieken.”

De werkgroep telde experts uit de hele zorgketen: van de huisarts, medisch specialist en thuiszorgprofessional tot de zorgmanager, implementatie-adviseur en de patiëntvertegenwoordiger. Zij ontwikkelden drie procesplaten die per zorgpad toenemen in complexiteit. De belangrijke boodschap van de werkgroep is: begin met het eerste zorgpad Telebegeleiding vanuit het ziekenhuis. Dit is een opstap naar Telebegeleiding in de keten en het Vergroten van initiatief bij patiënten.

Visualisatie van de procesplaten die de inrichting van telebegeleiding in een ziekenhuis moeten ondersteunen.

Juiste zorg op juiste plek

Volgens Paul Bresser, longarts en CMIO in OLVG, vormt telebegeleiding vanuit het ziekenhuis de start van het 24/7 monitoren en begeleiden van patiënten in een digitale multidisciplinaire netwerkomgeving. Zo kan de patiënt steeds op het juiste moment, op de juiste plaats en door de juiste persoon de juiste zorg geleverd krijgen.

Deze voordelen van telebegeleiding vergen echter een andere organisatie van de zorg. Het advies van de werkgroep is: begin relatief eenvoudig en streef naar ketensamenwerking en meer regie bij patiënten. Telebegeleiding breed uitrollen in het kader van netwerkzorg en maximaal gebruik maken van de kansen die de techniek biedt, maakt het mogelijk eerdergenoemde uitdagingen aan te kunnen. 'Pas dan leveren we efficiënte zorg die bijdraagt aan de levenskwaliteit van patiënten en het werkplezier van zorgprofessionals.'

Gelle Klein Ikkink, programmadirecteur Innovatie en Zorgvernieuwing bij het ministerie van VWS, stelt dat invoering van telezorg een technische dimensie heeft, maar eerst en vooral een veranderkundige uitdaging is. “COVID-19 heeft de noodzaak onderstreept om daar vaart mee te maken. De toolkit van Vliegwiel maakt inzichtelijk hoe de stappen gezet kunnen worden van #hoedan naar #zodus.”

Praktische hulpmiddelen in toolkit

De toolkit biedt praktische hulpmiddelen voor de implementatie van telebegeleiding. Het gaat om voorbeeldfolders, protocollen, handreikingen en contactgegevens van mensen die hun ervaringen met telebegeleiding willen delen. De toolkit is een groeimodel dat continu aangevuld wordt met nieuwe kennis en inzichten.

De Vliegwielcoalitie voor digitale innovatie in de zorg is enkele jaren geleden op initiatief van de Patiëntenfederatie opgericht. Doel is dat meer mensen de voordelen van goede digitale zorg kunnen ervaren. Een brede coalitie werkt aan een methode voor opschaling om digitale innovatie in de zorg een boost te geven. Het Vliegwiel focust zich op de innovatiegebieden telebegeleiding bij chronisch hartfalen en COPD én op digitale keuzehulpen voor samen beslissen. De Patiëntenfederatie ondersteunt de coalitiepartners en organiseert kennisdeling en netwerkvorming.