Topklinische ziekenhuizen komen met online register

10 december 2018
STZ
Opleiding
Nieuws

Zo veel mogelijk transparantie over de kwaliteit van zeer complexe, ‘topklinische’ zorgfuncties. Dat is het doel van het STZ Topklinisch Zorgregister, dat maandag 10 december is gelanceerd door de 26 topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland. Het online te raadplegen register is het eerste in zijn soort, zo stelt STZ (Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen).

De STZ-ziekenhuizen hebben de afgelopen vier jaar gewerkt aan het online register. Dat toetst de kwaliteit van hooggespecialiseerde en complexe zorgfuncties, ‘topklinische zorg’ genoemd, binnen de topklinische ziekenhuizen op verschillende inhoudelijke, kwalitatieve criteria. Daaronder zijn onder meer de aard van het ziektebeeld, gespecialiseerde diagnostiek, bijzondere behandeling en multidisciplinair. Topklinische ziekenhuizen zijn ziekenhuizen met een bovenregionale functie, die niet zijn gekoppeld aan een universiteit. In topklinische ziekenhuizen wordt complexe medische zorg aangeboden. De ziekenhuizen investeren daarnaast in onderzoek en opleidingen. Nederland telt 26 topklinische ziekenhuizen.

Zo groot mogelijke transparantie

Met het STZ Topklinisch Zorgregister willen de 26 topklinische opleidingsziekenhuizen bijdragen aan een zo groot mogelijke transparantie over de kwaliteit van de complexe zorg in Nederland. Met het register kunnen ziekenhuizen en huisartsen hun patiënten gaan verwijzen op strikt inhoudelijke gronden, vertelt STZ-directeur Fenna Heyning. “Ze kunnen er eenvoudig vinden wáár en hoe complexe zorg op topklinisch niveau wordt aangeboden.” Het STZ Topklinisch Zorgregister telt bij de lancering een kleine 100 complexe zorgfuncties die als ‘topklinisch’ werden beoordeeld door een beoordelingscommissie onder leiding van oud-STZ-voorzitter Marjanne Sint. Deze commissie bestaat verder uit medici en bestuurders die verbonden zijn aan topklinische ziekenhuizen en vertegenwoordigingen van de Landelijke Huisartsen Vereniging en de Patiëntenfederatie Nederland. De term ‘topklinische zorgfunctie’ reserveren de 26 ziekenhuizen voor de behandelingsaanpak van complexe aandoeningen. Binnen topklinische opleidingsziekenhuizen kent de behandeling een grote verwevenheid tussen patiëntenzorg, opleiding en onderzoek. De komende periode wordt het aantal als ‘topklinisch’ beoordeelde zorgfuncties telkens verder uitgebreid. Dat verleent dit register volgens het samenwerkingsverband een dynamisch karakter.

Doelgroepen online register

Het openbare, online raadpleegbare register (www.stz.nl/zorgregister) is in de eerste plaats bedoeld voor patiënten en andere belangstellenden, maar ook de ‘eerstelijnszorg’ – verwijzers zoals huisartsen en artsen bij doorverwijzende ziekenhuizen – wordt nadrukkelijk uitgenodigd om het register te gebruiken. STZ-voorzitter Hans van der Schoot : “Vandaag slaan we een fraaie piketpaal. De lancering van het STZ Topklinisch Zorgregister past in een ontwikkeling die nog veel meer vorm zal krijgen. Het register leidt voor de buitenwacht tot meer inzicht, maar heeft tegelijkertijd ook intern veel geldingskracht. Medisch specialisten die bij onze leden complexe aandoeningen behandelen, kunnen er bevestiging in vinden voor de kwaliteit van hun werk. De komende periode gaan we nog tientallen complexe behandelingen beoordelen. Het register krijgt daarmee een steeds groter belang voor zowel verwijzers en medici, als voor verzekeraars, overheid en de patiënten zelf.”   Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019 Meer weten over hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, dus wacht niet en meld u snel aan want op is op!