Treant begint pilot beeldbellen voor COPD-patiënten

7 december 2018
Treant-pilot-beeldbellen
Monitoring
Nieuws

Treant Zorggroep (Noord-Nederland) gaat een pilot houden met beeldbellen voor een aantal COPD-patiënten. Vanaf februari 2019 kunnen in eerste instantie 25 patiënten van Treant met longziekte COPD van huis uit via een beeldverbinding praten met hun longverpleegkundige. Zilveren Kruis maakt de pilot mogelijk, laat Treant weten.

De patiënten krijgen een tablet in bruikleen waarop ze hun medische informatie kunnen doorgeven aan het ziekenhuis. Als die informatie aanleiding geeft voor een gesprek, dan neemt de longverpleegkundige via beeldbellen contact op met de patiënt. De pilot wordt uitgevoerd in samenwerking met Luscii, een dochter van Focusura. Onlangs werd bekend dat Luscii bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis (Den Bosch) een vergelijkbare pilot begint voor patiënten met COPD en hartfalen. De pilot is bedoeld om ervaring op te doen in het monitoren van COPD-patiënten op afstand. Longarts Steven Rutgers laat weten blij te zijn met de proef: “Voor patiënten, die door hun ziekte toch al minder energie hebben, is het natuurlijk fantastisch dat ze niet iedere keer naar de poli hoeven te komen. Deze pilot sterkt ons ook in de visie dat we de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt willen concentreren. Het is mooi dat we hiermee kunnen experimenteren.”

Beeldbellen wanneer nodig

Wekelijks vullen patiënten op hun tablet zaken in als bloeddruk, gewicht en lichaamsbeweging. Ook geven ze aan hoe ze zich voelen. Deze gegevens sturen ze naar het ziekenhuis. Een specialistisch verpleegkundige bekijkt de uitkomsten en neemt als het nodig is contact op met de patiënt. Door middel van het beeldbellen kunnen de zorgprofessionals zien hoe het met de patiënt gaat en kan eventueel in overleg met de longarts de medicatie aangepast worden. COPD kenmerkt zich door longaanvallen die vaak leiden tot ziekenhuisopname. Rutgers: “Doordat we in deze pilot vaker informatie krijgen over de conditie van de patiënt hopen we deze longaanvallen en daarmee de ziekenhuisopnames te voorkomen.”

Zorg dichtbij patiënt

De pilot is mogelijk gemaakt door zorgverzekeraar Zilveren Kruis en gaat zes maanden duren. De pilot geeft volgens Treant invulling aan afspraken met de zorgverzekeraar om initiatieven te ontwikkelen die zorg dichtbij de patiënt brengen. Een goed voorbeeld van het concept juiste zorg op de juiste plek, waar een toenemend aantal ziekenhuizen mee bezig is. Het Zwolse Isala maakte deze week ook een initiatief op dit gebied bekend. In samenwerking met Luscii vindt ook wetenschappelijk onderzoek plaats naar de resultaten van monitoren op afstand. In eerste instantie is het monitoren op afstand alleen mogelijk voor 25 COPD-patiënten die behandeld worden op locatie Scheper in Emmen. Is de pilot succesvol, dan kunnen in de toekomst eventueel meer patiënten via beeldbellen informatie doorgeven aan het ziekenhuis.

Nieuw instrumentenvolgsysteem

Treant maakte onlangs ook bekend dat het een nieuw instrumentenvolgsysteem invoert, waarmee de drie centrale sterilisatieafdelingen (CSA) van Treant Zorggroep gaan werken. Een instrumentenvolgsysteem is een eis van inspectiedienst IGJ, aldus Treant. Het nieuwe systeem biedt een betere controle op de operatie-instrumenten, makkelijker uitwisselen van medewerkers, een groter inzicht in het gebruik van de instrumenten en daarmee een betere dienstverlening aan de operatiekamers. Op de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) reinigt, desinfecteert, steriliseert en controleert men de instrumenten die gebruikt worden bij operaties. De operatie-instrumenten worden op de CSA klaargemaakt en bij elkaar ingepakt. Zodat ze op de operatiekamers alleen maar uitgepakt hoeven te worden.

Nederlandse primeur

Met behulp van barcodes, scanners en een softwaresysteem van leverancier NEXUS Nederland – waarbij Treant de Nederlandse primeur zou hebben - is het voortaan mogelijk de OK-instrumenten gedurende het hele schoonmaakproces te volgen. Storingen kunnen zo snel worden achterhaald. Het instrumentenvolgsysteem beheert onder meer alle foto’s en - in sommige gevallen - filmpjes van instrumenten. Hierdoor is het makkelijker voor de CSA-medewerker om een instrument te controleren en in elkaar te zetten. Ook zorgt het systeem voor sorteerlijsten en rapportages van de genomen sterilisatie-stappen. Door één systeem te hanteren is het ook mogelijk operatiesets over de locaties uit te wisselen en het vergemakkelijkt het uitlenen van personeel omdat er op dezelfde wijze wordt gewerkt. Sinds 26 november draait het systeem op ziekenhuislocatie Scheper; de komende maanden wordt het in Bethesda en Refaja ingevoerd. In de tweede fase van het project wordt ook het gebruik van de instrumenten op de operatiekamers gekoppeld aan de patiëntgegevens.   Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019 Meer weten over hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, dus wacht niet en meld u snel aan want op is op!