TVS: toekomstbestendige digitale stekkerdoos voor PGO

25 januari 2021
Smartphone-vrouw-buiten
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Nederlandse burgers regelen steeds meer zaken online. Niet alleen online aankopen maar ook contacten met de overheid. De overheid wil meebewegen in de groei van alles dat burgers online regelen. Er worden regels vastgesteld en controlemechanismen: dat is de kern van de nieuwe Wet digitale overheid (Wdo) die wordt voorbereid en de veiligheid van gevoelige persoonlijke (gezondheids)gegevens moet verzekeren.

Wdo gefaseerd in werking

De Wdo treedt in fases in werking en zal pas volledig van kracht zijn als alle betrokken instanties technisch en organisatorisch klaar zijn om aan te sluiten. Het eerste deel van de Wdo gaat over veilig inloggen op dienstverlening bij (semi-)overheidsinstanties. VWS is gestart met communicatie rond de TVS, gericht op zorgverleners en ICT-leveranciers om deze partijen te stimuleren zich voor te bereiden op de komst van de nieuwe technologie.

Mark Arts, leveranciersmanager bij VWS, vertelt hierover: “Elke partij heeft een eigen rol. De leverancier zal vooral met de technische aanpassingen bezig zijn. Voor de zorgaanbieder is het belangrijk tijdig de juiste documenten aan te leveren en de communicatie aan patiënten te starten.”

TVS is soort ‘stekkerdoos’

De TVS is volgens Arts te vergelijken met een stekkerdoos: er gaat één stekker in het stopcontact, meer er zijn meerdere zaken op aan te sluiten.” De TVS is de stekkerdoos voor alle erkende inlogmiddelen. Eén daarvan is het bekende DigiD. Via TVS wordt nu DigiD binnen de zorg geïntroduceerd omdat het momenteel het enige erkende inlogmiddel is. Alle inlogmiddelen die in de toekomst erkend worden, komen ook via de TVS beschikbaar. Voor zorgaanbieders en hun ICT-leveranciers is het voordeel dat ze geen separate aansluitingen voor diverse inlogmiddelen meer hoeven te ontwikkelen en beheren.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vindt medische gegevens dermate privacygevoelig, dat DigiD op het hoogste beschikbare betrouwbaarheidsniveau nodig is. Toegang krijgen tot medische gegevens kan straks uitsluitend met erkende inlogmiddelen op het juiste betrouwbaarheidsniveau. Voor nu is dat ‘DigiD substantieel’ (de DigiD app met eenmalige ID-check). Een groot voordeel hiervan is volgens Arts dat iedereen overal kan inloggen via de smartphone. “Al die verschillende gebruikersnamen en wachtwoorden per portaal komen te vervallen; die hoef je niet meer te onthouden.”

Invloed Wdo op PGO

Wat is de te verwachten invloed van de Wdo op de praktijk van PGO’s? Arts hierover: “Naast gemak voor de gebruiker, de zekerheid van veilige uitwisseling van gegevens. De wet stelt dat inloggen bij publieke dienstverleners alleen mag met erkende inlogmiddelen. Dat is nu alleen nog DigiD, maar op termijn volgen ook private inlogmiddelen. Door aan te sluiten op TVS, beschik je in één keer over een aansluiting op alle beschikbare erkende inlogmiddelen zoals DigiD, andere Europese erkende inlogmiddelen maar ook toekomstige erkende inlogmiddelen.”

Voor zorgaanbieders en ICT-leveranciers is nu de grootste uitdaging ervoor te zorgen dat ze tijdig gebruikmaken van erkende inlogmiddelen op het juiste betrouwbaarheidsniveau. TVS, waarvan afgelopen oktober een nieuwe versie in gebruik is genomen, ondersteunt daarin. Zij zorgt dat inlogmiddelen meteen toekomstbestendig zijn: voor toekomstige nieuwe inlogmiddelen hoeven zij geen apart aansluittraject meer te doorlopen.

De TVS voldoet volgens VWS aan strenge beveiligingseisen en -normen voor veilige digitale gegevensuitwisseling. Daarnaast is het inzetbaar op diverse platformen en worden nieuwe identificatiemiddelen automatisch toegevoegd. Ook is het voorbereid op een verwachte toename van intensief gebruik in de toekomst.