Twee nieuwe protonencentra voor behandeling van kanker in Nederland

vr 6 januari 2017 - 11:00
Nieuws

Nederland krijgt er 2017 twee nieuwe protonencentra bij. Zowel in Groningen als in Delft zullen Nederlandse kankerpatiënten de nieuwe therapie kunnen ondergaan. Beide centra hebben meerjarige contacten afgesloten met zorgverzekeraars.

Delft en Groningen openen in 2017 beide een protonencentrum, waar kankerpatiënten de voor Nederland nieuwe therapie kunnen ondergaan. Protonentherapie is nu alleen nog te ondergaan in het buitenland. Dat is voor patiënten echter belastend, ver weg, de wachttijd is lang en er zijn vaak taalproblemen. Voor hen moeten de centra uitkomst bieden.

HollandPTC in Delft

Het HollandPTC te Delft krijgt drie verdiepingen voor zeshonderd patiënten per jaar. Het gebouw biedt ook ruimte voor grootschalig medisch onderzoek, om de therapie verder te ontwikkelen. Het onderzoek moet ook uitwijzen voor welke patiënten de therapie het meest geschikt is. Het centrum heeft contracten afgesloten met Zilveren Kruis en DSW. Er zijn afspraken gemaakt over verwijzing met onder meer het Erasmus MC, LUMC, Reinier de Graaf ziekenhuis en MCH-Bronovo Groep. Met Antoni van Leeuwenhoek, AMC en VUmc zijn gesprekken gaande.

###protonentherapie###


GPTC in Groningen

Het GPTC centrum in Groningen hoopt in december 2017 haar deuren te mogen openen. In november 2016 heeft het centrum een contract gesloten met De Friesland. Inmiddels hebben ook zorgverzekeraars Menzis, VGZ, CZ en Zilveren Kruis zich hierbij aangesloten. Ook in Groningen wordt onderzoek voortgezet, en wel in het Particle Therapy Research Center (PARTREC). Anders in dan in Delft, heeft het GPTC ook een vergunning om kinderen te behandelen.

Protonentherapie; geavanceerde radiotherapie

Protonentherapie werkt met straling, en is te vergelijken met de bekendere radiotherapie. Middels een supergeleidende cyclotron en elektromagneten, die de protonen bundelen, bereiken de protonen een zogenaamde gantry. Deze is te vinden in de behandelkamers en werkt samen met magneten om de protonenbundels zo nauwkeurig mogelijk op de tumor te richten.

Deze nauwkeurigheid is direct ook een groot voordeel van protonentherapie; met de nieuwe techniek komt weinig straling terecht in omliggend, maar gezond, weefsel. Dit zorgt ervoor dat de patiënt minder bijwerkingen ervaart. Dit maakt protonentherapie uitermate geschikt voor tumoren in kwetsbare plekken. Buitenlandse protonencentra behaalden goede resultaten bij tumoren in het hoofd- en halsgebied en in en rond de ogen.