Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Tweede Kamer stemt unaniem vóór Wegiz 

Op dinsdag 27 september 2022 heeft de Tweede Kamer unaniem vóór de Wet elektronische gegevensuitwisseling (Wegiz) gestemd. In de Wegiz staat dat gegevensuitwisseling tussen zorgverleners in een groot aantal gevallen digitaal móet verlopen. De zorg-ICT-markt wordt zo indirect grotendeels verplicht om te regelen dat data soepel intern, extern, nationaal en internationaal op digitale wijze kunnen worden uitgewisseld.

Ondanks de komst van de Europese regelgeving European Health Data Space (EDHS), meldde Kuipers al eerder in een brief aan de Tweede Kamer dat de wet Wegiz nodig bleef. Wel werd de behandeling op 13 april 2022 voor korte termijn uitgesteld om voor de behandeling van de Wegiz rustig te kunnen te bekijken of Wegiz wel in lijn was met EHDS. Eind mei 2022 waren er geen belemmeringen meer voor de behandeling van de Wegiz en op 14 september volgde een debat met minister Kuipers in de Tweede Kamer.

Meer digitale verbondenheid

En nu is de belofte dus ingelost, want op 27 september werd de Wegiz door de Tweede Kamer unaniem omarmt. VWS-minister Ernst Kuipers: ‘Met deze wet gaan we ervoor zorgen dat verschillende systemen met elkaar kunnen communiceren, zodat zorgverleners eenvoudig gegevens met elkaar kunnen delen en zo beter en sneller hun patiënt kunnen helpen. Op naar meer digitale verbondenheid in de zorg!’

Wegiz zal waarschijnlijk helpen om de markt voor zorg-ICT meer open te maken, want digitale uitwisseling móet straks gewoon, mits  de Wegiz natuurlijk ook door de Eerste Kamer komt. Het is de bedoeling dat straks een dossier niet meer hoeft te worden overgetypt en patiënten nog maar één keer hun situatie hoeven uit te leggen. Door effectievere gegevensuitwisseling tussen meerdere zorgverleners op diverse plekken kan de behandeling sneller en veiliger verlopen.

Wegiz & Eerste Kamer

Nu de Tweede Kamer het wetsvoorstel heeft aangenomen, gaat het voor behandeling en stemming naar de Eerste Kamer die de wet alleen nog mag aannemen of verwerpen. Programmamanager Ans van den Bosch vertelt op de website van VWS: ‘Deze uitslag bevestigt dat we op de goede weg zitten. Dit is een belangrijk moment.’ De impact van de unanieme stemming van de Tweede Kamer is er nog niet direct, maar langzaam maar zeker gaan zorginstellingen wél degelijk iets merken van de Wegiz. Bijvoorbeeld middels algemene maatregelen van bestuur en diverse besluiten die er aan zitten te komen. Van den Bosch: “De eerste AMvB treedt in 2023 in werking en gaat over medicatieoverdracht. Dat is de eerste gegevensuitwisseling die verplicht elektronisch moet plaatsvinden. Andere gegevensuitwisselingen volgen vanaf 2024.”

De volgende stappen worden ook voorbereid, want op de achtergrond wordt er gewerkt alsof de wet al ingevoerd is. Dat is ook belangrijk, want zo’n wet moet uitermate gedegen worden voorbereid. De stemming in de Eerste Kamer wordt trouwens door betrokkenen in ieder geval met groot vertrouwen tegemoet gezien, omdat de unanieme instemming van de Tweede Kamer een sterk signaal is.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Reageer

Eén reactie op “Tweede Kamer stemt unaniem vóór Wegiz ”

 1. Vermeldenswaardig is, dat de Wegiz niet alleen gericht is op gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders. Belangrijke aanvulling via amendement van Joba van den Berg en Wieke Paulusma verankert de rol van de PGO:

  a. “Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voor het doel, bedoeld in artikel 1.2, eisen worden gesteld die er toe leiden dat bij een aangewezen gegevensuitwisseling door de zorgverlener op een veilige en betrouwbare wijze gegevens met een persoonlijke gezondheidsomgeving worden gedeeld.”
  b. “De indieners beogen met dit amendement er voor te zorgen dat zorgaanbieders er op toe moeten zien dat een aangewezen gegevensuitwisseling ook altijd te benaderen is vanuit persoonlijke gezondheidsomgevingen. “

  Daarnaast hebben we in het Integraal Zorgakkoord onder andere het volgende afgesproken:

  a. Inwoners van Nederland hebben in 2025 digitaal toegang tot en de beschikking over hun eigen zorggegevens.
  b. Het veld committeert zich aan actieve deelname aan de uitwerking van de visie op PGO’s en hoe deze van meerwaarde kunnen zijn voor zorgverleners en patiënten in het zorgproces.
  c. Het veld maakt het delen van digitale gegevens en gebruik van toepassingen in de PGO’s onderdeel van het zorgproces daar waar patiënten en zorgverleners hiermee geholpen zijn.

  Ik denk dat het belangrijk is, om set gegevensdiensten af te spreken – mede vast te stellen door patiëntvertegenwoordiging – voor alle zorgaanbieders. Daardoor kunnen mensen rekenen op minimaal dezelfde digitale dienstverlening bij alle zorgaanbieders.

Geef een antwoord

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen