Tweede ronde 'veelbelovende zorg' van start

wo 3 juli 2019 - 10:00
Innovation
Financiën
Nieuws

De tweede periode voor het indienen van projectideeën voor veelbelovende zorg is per 27 juni gestart. Projectideeën kunnen tot dinsdag 27 augustus 2019 vóór 14:00 uur ingediend worden, zo laat het Zorginstituut (ZIN) weten.

Veelbelovende zorg moet sneller beschikbaar zijn voor patiënten via opname in het basispakket, aldus ZIN. De ‘Subsidieregeling veelbelovende zorg’ maakt het mogelijk subsidie te krijgen voor behandelingen die veelbelovend zijn maar nog niet uit het basispakket worden vergoed, omdat de behandeling nog niet voldoet aan het wettelijke criterium ‘stand van de wetenschap en praktijk’. Voor de tweede ronde is 29 miljoen euro beschikbaar. Het Zorginstituut voert de regeling uit en werkt hierbij intensief samen met ZonMw.

69 mln euro per jaar

De subsidieregeling veelbelovende zorg is per 1 februari 2019 in werking getreden en vervangt de oude regeling 'voorwaardelijke toelating tot het basispakket'. Met de nieuwe regeling stelt het ministerie van VWS jaarlijks maximaal 69 miljoen euro beschikbaar.

De subsidieregeling wordt tweemaal per jaar opengesteld. De eerste ronde liep van 14 maart tot en met 14 mei. Er was toen 40 miljoen euro beschikbaar. In de eerste subsidieronde zijn in totaal 24 projectideeën ingediend. "Dat aantal is hoger dan verwacht", vertelt projectleider Amr Makady.

Sneller toegang tot veelbelovende zorg

Het doel van de nieuwe regeling is net zoals bij de voorganger het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg via opname in het basispakket. Van de eerdere regeling werd weinig gebruik van gemaakt vanwege de strenge voorwaarden.

Via de nieuwe regeling is het mogelijk subsidie te verkrijgen om binnen een bepaalde periode gegevens te verzamelen over de effectiviteit en kosteneffectiviteit van een interventie ten opzichte van de huidige standaard- of gebruikelijke behandeling(en).

Instellingen kunnen via de subsidieregeling financiering aanvragen voor zowel de onderzoekskosten als de kosten van zorg die tijdens het onderzoek gemaakt worden. Aan het eind van het onderzoek volgt een beoordeling van het Zorginstituut met daarbij een uitspraak of de nieuwe veelbelovende interventie het basispakket kan instromen.

NVZ blij met regeling

Ziekenhuiskoepel NVZ is blij dat de minister de verbeterde regeling voor innovaties heeft geïntroduceerd. De NVZ is naar eigen zeggen nauw betrokken geweest bij de consultatie voor de nieuwe regeling en heeft met VWS en het Zorginstituut intensief overleg gehad over het oplossen van ervaren knelpunten van de oude regeling voorwaardelijke toelating.

De nieuwe regeling is in vergelijking met het oude instrument simpeler, sneller en aantrekkelijker. De tijd van indienen tot toekennen (of afwijzen) subsidie is verkort én de juridische last is verkleind. Binnen de algemene ziekenhuizen en categorale instellingen is veel innovatiepotentieel aanwezig. De NVZ verwacht dat de nieuwe regeling een goede stimulans geeft om voorstellen in te dienen.